[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Wereldwaterforum
----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Leonard Kater <lgwkater@casema.net>
Aan: Vredeslijst <vredeslijst@ddh.nl>; Duurzaamlijst <duurzaamlijst@ddh.nl>;
Aktielijst <aktielijst@antenna.nl>
Verzonden: vrijdag 24 maart 2000 6:17
Onderwerp: [Duurzaamlijst] Wereldwaterforum en HAP-financiering


> Beste mensen,
N.a.v. Leonards verslag een aantal opmerkingen ingevoegd in zijn tekst. Rest
van zijn info geknipt.
Ook ik liep 21/3 een paar uur rond op de fair/zag een film van het
documentaire-programma.
Winnie
Meyer Ricard
>
> Ik (L) heb het 2e Wereld Water Forum in Den Haag bezocht als
> een van de meer dan 16 miljoen Nederlanders en als een
> van de meer dan 6 miljard wereldburgers, dwz vooral de
> tentoonstelling "worldwaterfair". Dinsdag 21 maart heb ik een
> paar uur rondgelopen op het forum. Ik heb me ondanks deze
> beperkingen echter diepgaand kunnen dokumenteren, en
> wat ontbreekt is via internet gemakkelijk aan te vullen.
> (zie www.worldwaterforum.org )
>
> Bijwonen van het hele 2e wereldwaterforum kostte f 1400,
> f 1000 voor 3 dagen en f 400 per dag.
> Voor de tentoonstelling betaalde je f 7.50 op zaterdag en
> zondag, maar f 35.- op de overige dagen.
>
Voor de fair werden door alle deelnemers op ruime schaal gratis
toegangskaarten/-folders verspreid (zoals altijd bij dergelijke beurzen). Ik
zag er tijdens mijn bezoek op sommige stands nog stapels liggen. Misschien
een suggestie om bij vlgde vergelijkbare evenementen:
- betrokken (milieu)clubs te vragen kaarten beschikbaar te stellen voor
belangstellenden, b.v. via mail. Evt. via wie eerst komt, eerst maalt
(mailt!) systeem of loting of i.d.
- onderling via o.a. de diverse lijsten of een site een
vraag/aanbod-mogelijkheid te maken.
- de toegang in principe helemaal gratis/heel laag te maken. De meeste
bezoekers zijn denk ik toch op de een of andere manier relaties van de al of
niet commerciele exposanten, alle presentaties zijn toch al
betaald/gesubsidieerd, dus waar zijn die paar x f 35,-- voor nodig.

Wat de fair zelf betreft:
ik kon jammergenoeg dinsdag pas laat komen. Ik vond het storend dat ondanks
dat de fair tot 21.00 uur open zou zijn, diverse stands al voor 19.00 uur
begonnen in te pakken.
Hoewel ik me realiseer dat er op de laatste dag weinig meer gebeurt - WNF
had b.v. alle andere dagen levendige activiteiten met o.a. Rangers naar ik
hoorde- vond ik er toch maar weinig stands echt uitspringen. Veel
overheidsinstanties als waterschappen en waterleidingbedrijven,
universiteiten, (watertechnische) bedrijven, weinig ngo's op terreinen van
water, natuurontwikkeling, duurzaamheid enz. Veel gelikte standopbouw met
gladde foto's (veel blauw!), computers, filmwandjes en vooral veel glimmende
brochures en dure, complete boekwerken + divers (audio)virtueel materiaal.
Door de tijd gedwongen heb ik daarvan toch weer teveel verzameld 'om thuis
te bekijken wat ik heb gezien'. Na schiftting zal het meeste wel bij het oud
papier belanden (gratis af te halen! Heel uiteenlopende onderwerpen. Maar
zie ook website met virtuele presentaties). Maar behalve hamster spelen
verder weinig actiemogelijkheden voor bezoekers zelf: je kon er amper nat
worden, laat staan bootje varen, een pomp bedienen, vuil water filteren,
leven in een waterdruppel beloeren (om maar wat te noemen).
Ik ergerde me zelf nogal aan de rare 'cadeautjes' die lieve in hoepelrok
gestoken dames de laatste uren uitdeelden: een soort portretlijstjes van
zilvergespoten bubbelig kunststof - moest het water voorstellen?- waarachter
een piepklein plaatje van watergrafiekjes was geplakt. Omdat die bij
iedereen verschillend waren, waren hiertoe w.s. folders verknipt.
Onnuttig -mijn ex. heb ik daar laten liggen, ipv het thuis te moeten
weggooien- onnodig, on-leuk, vervuilend, verspillend...
Bij NUON was vanaf ong. 19.uur een privereceptie +- buffet gaande, met veel
lekker (ruikend) eten en drank, waardoor ook de stands eromheen voor het
'gewone' plebspubliek tot verboden terrein werden.
Maar ook voor de andere (laatste) bezoekers en standhouders werd uitgepakt:
op het podium een aantal flinke en lawaaiige optredens van niet de minste
groepen, (mierzoete) cocktaildrankjes, zoutjes, hapjes met kaas en worst
(varkensvlees! Daar was duidelijk weer eens -niet- over nagedacht, gekeken
naar de veelkleurigheid v.d.bezoekers, die er overigens vertrouwensvol op
los hapten... Ik bedoel maar, er is veel geld voor deze evenementen
beschikbaar: maak dan de toegangsprijs ook maar gratis/laag (zie boven).

> de ministeriele slotverklaring
> knip knip
> Bij nauwkeurige lezing blijft de vraag zich echter opdringen,
> of het organiserend comitee wel wist hoe je een goede
> verklaring op moet stellen waar je gemakkelijk
> over kunt discussieren in de organen van de VN, dwz
> wandelgangen + conferentiezalen. De formuleringen van zo'n
> verklaring moeten direct overgenomen kunnen worden in
> internationale verdragen.
>
Wat betreft de werk-stukken, slotverklaringen enz., ik heb natuurlijk geen
idee hoe e.e.a. is voorbereid en alles is vanzelfsprekend heel politiek
beladen en -belast: elke verklaring moet met alles en iedereen rekening
houden en mag nergens op tenen trappen en vooral veel opties open houden.
Maar ik denk aan het voorbereidend- en slotmateriaal van o.a. de indertijd
hier gehouden Int. Watertribunalen. Per onderwerp voorbereid in werkgroepen
en uitgewerkt in werk-boeken en -papers, aan de hand waarvan werd gesproken,
die werden bijgesteld en waaruit duidelijke en ferme officiele
slotverklaringen rolden. Natuurlijk waren de T.'s een actiemiddel en niet
'neutraal' en 'objectief', maar ze brachten ook politiek toch een boel te
weeg, thema's kregen brede publieke aandacht, je kon als bezoeker bij
bepaalde themadiscussies aanwezig zijn, er gebeurde van alles omheen buiten
enz. Maar ja, ik ben misschien bevoordeeld over die goeie ouwe actietijd...
(Maar ik vond het b.v. jammer dat kennelijk geen Ned. club die blote
Spanjaarden geholpen heeft om aan pers en publiek uit te leggen wat er nu
eigenlijk aan de hand is rond hun dam-problemen.(Persmappen, folders,
internet enz.).  In Middageditie b.v. werd vnl. gepraat over het al of niet
zinvol zijn van op zo'n manier aandacht vragen. De Spaanse actievoerder -ze
hebben overigens ruim 3 dagen vastgezeten als zware criminelen- zei dat het
de enige manier bleek om echte aandacht voor hun zaak te vragen, maar hij
greep de kans om goed uit te leggen wat de schadelijkheid van die en andere
dammen is eigenlijk niet).
,
> Het lijkt wel, of het de verzamelde ministersclub en
> ons ambtenariaat ontbreekt aan officiele schrijfvaardigheid
> waarmee je in de VN voor de dag kunt komen; dan kun je
> ook een kroonprins niet goed meer opleiden.>
> Nu heb ik vorig jaar ergens een website gevonden, waarin
> deze officiele VN-taal helemaal werd uitgelegd, maar ben
> hem helaas kwijtgeraakt.>
> Wie kan mij helpen aan deze website

Weet niet precies wat je zoekt, maar kan op het ogenblik m'n oude
computerbestanden/sit-info niet bekijken wegens crash. Ik zou het zelf
overigens vooral toejuichen als teksten begrijpelijker voor iedereen zouden
worden, minder wollig en kolen en geiten sparend. Maar ik ben ook niet echt
een voorstander van terugkeer naar het oude (miljeu)aksie-jargon ;o}

> Wie wil meedenken aan het herstellen van dit soort fouten?
> > Bij het herstellen hiervan denk ik vooral aan het
> fatsoeneren van de officiele ministersverklaring in VN-jargon,
> uiteraard aangevuld met een konkrete wens om van het recht
> op water een mensenrecht te maken en dit in "bevoegde"
> organen aan de orde te stellen. Bij meer dan drie aanmeldingen
> open ik daargvoor een aparte email diskussiegroep, tenzij
> die voor zoiets al bestaat. Dan hoor ik het graag.
> De ministersverklaring van dit  Second World Water Forum
> lijkt mij een goede oefening.>
> Er moet dus een verklaring van worden gemaakt, waar alle
> miljeu en water organisaties achter kunnen staan, gezien de
> diskussies op het wereldwaterforum.

E.e.a. lijkt me nogal ambiteus en tijdrovend; iets waar 'alle' organ. achter
kunnen staan is al weer een conferentie op zich (zie boven over
Internationaal Watertribunaal). Ik wil best, vanuit m'n water-/actie- en
redactieachtergrond eens meedenken, maar heb daarvoor, zoals iedereen w.s.,
maar weinig tijd. En eerst nog maar eens goed nadenken over nut en noodzaak
van het steken van(veel) energie hierin...
Overigens veel succes en sterkte ermee!
Winnie


>
rest geknipt


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam