[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] groene energie op internet - onafhankelijke informatie over producten, prijzen en stand van zakenGroene energie op Internet

Om in de groeiende informatie-behoefte over groene energie te voorzien heeft
het Utrechtse bedrijf Ecofys de website www.greenprices.com gelanceerd. 

Ruim 140.000 huishoudens en een groot aantal bedrijven en instellingen in
Nederland kopen al groene energie onder namen als groene stroom,
natuurstroom en ecostroom. Daarmee zorgen ze ervoor dat er voor hen
elektriciteit met bijvoorbeeld windturbines en zonnecellen geproduceerd
wordt. Ook in Duitsland, Engeland en Zweden zijn groene energie-producten op
de markt. 

De vraag naar groene energie vormt een belangrijke stimulans voor duurzame
energie. De Nederlandse overheid stimuleert dit door groene energie vrij te
stellen van de "ecotax". Het Ministerie van Economische Zaken is van plan
met ingang van 2001 de consument de vrije keuze te geven waar hij zijn
groene energie koopt, terwijl dat voor conventionele stroom nog tot 2004 zal
duren.

Greenprices verschaft consumenten en bedrijven onafhankelijke informatie
over groene energie in Europa en over de producten die op dit gebied
verkrijgbaar zijn. De informatie voor Nederland is reeds op Greenprices
beschikbaar, Duitsland volgt binnen twee weken en de overige landen in de
loop van het jaar. In de eerste week werden al meer dan 4.000 pagina's
informatie opgevraagd.

> ________________________________________________
> 
Ecofys is Europa's grootste kennis-onderneming op het gebied van duurzame
energie en energiebesparing. De 120 werknemers werken vanuit vestigingen in
Utrecht, Keulen en Brussel aan onderzoek, advies, projectrealisatie en
productontwikkeling. Voor meer informatie: www.ecofys.com.


> ________________________________________________
> 
Bianca de Wit
Ecofys energy and environment
Office phone  + 31 302 808 300, Office fax  + 31 302 808 301
> Website http://www.ecofys.com/
> 
> 
> 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam