[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Progressive News AssociationGeachte Mailinglisters,

Hierbij zend ik u completere informatie toe over PNA. Wij zijn vol op op zoek naar nieuwe afnemers, medewerkers, clienten, partners, etc. Dus mocht u interesse hebben, schroom niet en e-mail ons.

Carl
hawido@bart.nl

P.N.A.(Progressive News Association)-Manifest

Een nieuwe eeuw, een nieuwe economie, met internet, globalisering en efficiency als kernwoorden. De ontwikkelingen die dit in gang zet zijn merendeels 2-ledig:

Enerzijds zorgen de efficiency-slag en globalisering in combinaties met een zoektocht naar partners voor activiteiten op het internet voor een stortregen aan fusies in het bedrijfsleven en de daar bij behorende vorming van ongekende bijna monopolistische machtsblokken.

Anderzijds biedt het internet aan vele kleine ondernemers en organisaties de kans om een groter (internationaal) publiek aan te spreken, of om met zeer beperkte middelen iets geheel nieuws op te zetten.

Medialandschap

Ook de mediawereld liet de afgelopen tijd een grote reeks fusies zien, aangaande de regionale dagbladen, grote 'traditionele' bedrijven met internet bedrijven, et cetera. De grote nieuwsvoorzieners voor deze media zijn de enkele grote persbureaus die deze wereld kent.

In Nederland produceert het ANP dagelijks in de vorm van honderden persberichten, foto's en kant en klare artikelen, het merendeel van het nieuws dat wij via de verschillende media consumeren. Van uit het oogpunt van efficiency worden er steeds meer ANP artikelen integraal geplaatst, zelfs onder koppen als 'van onze medewerker'.

Leg het Algemeen Dagblad, de Metro en het Gelders Dagblad naast elkaar en zoek de weinige verschillen. Slechts de insteek (resp. een groot landelijk ochtendblad, een snel openbaar vervoer krantje en een regionaal dagblad) zorgt voor een verschillende plaatsingskeuze van de ANP (en enkel Reuters) berichten en aanvullende rubrieken, columns, etc.

In de zg. objectieve meningsvorming overheerst echter op alle gebieden de 1-vormigheid.

De praktijk is dus helaas dat voor bedragen vanaf fl 1750,-- per maand, het ANP voor je medium denkt en schrijft.

Daarnaast schuiven in dit polderland de grote media net als politieke partijen, steeds meer naar het midden, waar de kiezers c.q. lezers te vinden zijn. Het lijkt meer om de matigheid/redelijkheid van een mening te gaan, dan om de waarheid. Extreme onderwerpen zijn nog slechts interessant als er meer lezers mee aangetrokken worden. Ook deze ontwikkelingen bevorderen de eenheid van meningsvorming door de media. Dit alles werd ondermeer pijnlijk duidelijk bij zaken als de Kosovo-crisis, de Golfoorlog en eigenlijk elke oorlog en alle andere belangrijke gebeurtenissen, waar meer dan 1 verhaal de moeite van het vertellen waard was. Verhalen die nu vaak pas jaren later langzaam doorsijpelen.

P.N.A.

Enige tijd geleden zijn verschillende mensen uit de mediawereld bij elkaar gekomen, omdat wij ongerust zijn over de bovenstaande ontwikkelingen en de illusie koesteren hier op den duur iets aan te kunnen doen. Mede juist via een eerder genoemd verschijnsel in de nieuwe economie: de mogelijkheid om iets op te bouwen vanuit de kleinschaligheid via het internet.

Daarom besloten wij tot de oprichting van de PNA (Progressive News Association).

Voorlopig zullen wij PNA onderbrengen bij Waakvlam Media, een organisatie die vooral op het gebied van de kunst al enige tijd actief is in het ondersteunen van alternatieve maatschappij-kritische geluiden. De eindredactie zal zich de eerste tijd vestigen in hun lokaal te Nijmegen en hun organisatorische structuur zullen wij de eerste tijd gebruiken om op verder te bouwen.

Via Waakvlam Media en zijn partners zullen wij op het internet ook verschillende nieuwe media met breed bereik creëren (ondermeer een digitaal dagblad en enkele e-zines), welke ook afnemers van PNA zullen worden, maar zich gedurende het eerste halfjaar reeds in een geheel onafhankelijke positie zullen gaan settelen. Maar hiermee zal PNA wel reeds snel verzekerd zijn van een zeer behoorlijk bereik. Deze nieuwe media zullen ook hetzelfde doel hebben als PNA: het creeren van een alternatief nieuwsgeluid.

Nieuwsservice

Het hart van de organisatie wordt goedkope PNA-nieuwsservce, waarmee wij aan grote en kleine media, maar zeker ook even goed aan particulieren, verschillende nieuwspakketten hopen aan te gaan bieden. We beginnen eind maart met 1 algemeen introductiepakket, dat slechts fl. 25,-- voor het eerste half jaar zal gaan kosten. Afnemers ontvangen de eerste tijd enkele malen per week een reeks persberichten over uiteenlopende onderwerpen, van politiek via het milieu tot sport en van de derde wereld via de laatste ontwikkelingen op het internet tot literatuur. In rasse schreden hopen wij (ook met uw commentaren) zo snel mogelijk een brede evenwichtige nieuwsdienst op te bouwen, met interesse profielen, etc.

Momenteel hebben we al goede afspraken met vaste correspondenten / medewerkers in ondermeer Nederland, Belgie, Polen, Frankrijk, de Verenigde Staten en Ex-Joegoslavie die vol enthousiasme aan onze nieuwsservice mee zullen werken. Merendeels uit puur journalistiek idealisme, maar ook met de gedachte dat we hier op den duur iets groots mee zouden kunnen bereiken.

Plaatsen persberichten

Voor organisaties die aangesloten afnemers van onze berichten zijn, staat het vrij om gratis ook persberichten bij ons te plaatsen, al behoudt de redactie in principe het recht om berichten op beargumenteerde gronden te weigeren. Voor hulp bij het opstellen en nog verder verspreiden van persberichten vragen wij een kleine vergoeding (fl 25,--). Natuurlijk kunnen ook andere organisaties geheel vrij persberichten richting ons sturen, maar deze moeten voor plaatsing/rondsturing dan wel door de selectie van de redactie komen. Wij zullen de mailboxen van onze klanten zeker niet zo maar bevuilen, het moet naar de mening van de redactie een wezenlijk belang vertegenwoordigen.

Interesse?

Mocht u interesse hebben om afnemer, medewerker, partner, etc. van PNA te worden, dan kunt u ons de komende tijd e-mailen op hawido@bart.nl