[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Nieuwe website Duurzame OntwikkelingDeze nieuwe website kadert in het openbaar onderzoek m.b.t. het voorontwerpplan inzake duurzame ontwikkeling dat plaats vindt in België en waarbij het grote publiek wordt betrokken.

Van 5 februari tot 31 maart 2000 wordt elke week een tipje van de sluier rond duurzame ontwikkeling opgelicht.

Duurzame ontwikkeling is een zaak die iedereen aanbelangt: politici, landbouwers, werkgevers en werknemers, wetenschappers, mannen en vrouwen, jong en oud, u en ik ... Samen moeten we nu onze verantwoordelijkheid opnemen om morgen te kunnen genieten van een leefbare wereld.

Gedurende negen weken schotelt deze site u negen denkpistes voor m.b.t. thema's uit het voorontwerpplan.

Geef uw visie, net zoals de deskundigen, bekende en onbekende personen die wij om hun mening vroegen ! Tenslotte zijn er een aantal humoristische rubrieken die ons helpen een goede stemming te bewaren.

Wij wensen u alvast veel surfplezier op www.billy-globe.org

Het is belangrijk dat ook Nederlandse surfers hun mening geven!!!!

NME-link, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, tel: 0032/2/286.95.73, fax: 0032/2/286.95.79