[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] In Duitsland kan het Zonne-energie tijdperk beginnenMet dank aan Frans van der Vleuten voor de aanvullende uitleg over het
Duitse systeem volgt hier nog een reactie van mijn kant.

1. Het nederlandse subsidiegebouw is inderdaad behoorlijk omslachtig; en
het is maar goed dat de MAP-bijdrage, die energiebedrijven naar willekeur
kunnen besteden, komt te vervallen.

2. Voor de goede orde: ik heb niet beweerd dat de afrekening in Duitsland
via de fiscus verloopt. Ik zie echter geen praktisch verschil bij
(verplichte) financiering van de onrendabele top door het energiebedrijf,
dat de kosten net zo goed doorberekent naar alle verbruikers c.q. de
consument/belastingbetaler.

3. Ik ben ook aanhanger van de argumentatie dat niet alle kosten nu in de
prijs van olie-, kolen- of kernstroom zijn doorberekend. Maar dergelijke
internalisering is tamelijk arbitrair wat kostenfaktoren betreft. Dat de
kosten zo hoog zouden zijn dat zonnepanelen concurrerend blijken vind ik
een belangwekkende propositie.

4. Blijft het feit dat windstroom en stroom uit biomassaconversie veel en
veel goedkoper is dan zonnestroom (in Nederland), orde faktor 10. Hiermee
wil ik niet zeggen dat zonne-stroom uiteindelijk geen belangrijke optie
inter alia in een duurzame energievoorziening is. Maar ik ben in ieder
geval niet bereid 10 maal zoveel voor mijn stroom te betalen als nodig is.
Want dat zou pas struisvogelmentaleit zijn: niet weten wat er te koop is.
Overigens wens ik Free Energy Europe alle succes toe met hun mooie produkt
-en wellicht koop ik (voor een klein deel van mijn stroomverbruik) ook nog
eens een keer wat panelen.

5. Het Duitse systeem mag er dan ook zijn voor wind en biomassa, dat geldt
uitdrukkelijk niet voor de genoemde terugleververgoeding van 99 Pfennig/
kWh!!!

M.v.g.
Ben Jeroense

----------
> Van: Frank van der Vleuten <f.vleuten@free-energy.net>
> Aan: 'Ben Jeroense' <kodo1bfj@xs4all.nl>; f.vleuten@free-energy.net;
Duurzaamlijst (E-mail) <duurzaamlijst@ddh.nl>
> CC: Peter (E-mail) <p.vleuten@free-energy.net>
> Onderwerp: RE: [Duurzaamlijst] In Duitsland kan het Zonne-energie
tijdperk beginnen
> Datum: dinsdag 29 februari 2000 11:08
> 
> Hoewel de informatie over de Duitse duurzame energie wetgeving voor
zichzelf
> spreekt, vraagt de reactie van Ben Jeroense toch om wat verdere uitleg
van
> het Duitse systeem, in contrast tot het Nederlandse:
> 
> 
> 1. In Nederland wordt PV zonne-energie op projectbasis gesubsidieerd. Met
> een project moet je langs Novem en langs het energiebedrijf voor
subsidie.
> Alle energiebedrijven hanteren andere subsidiepercentages. In de meeste
> gevallen worden deze nog gefinancierd vanuit de MAP en dit is een
aflopende
> zaak. Bij Novem geldt dat de projecten beoordeeld worden op een aantal
> technische criteria waaronder aansluiting bij een bestaand
innovatietraject.
> Aan de hand daarvan wordt een subsidie vastgesteld varierend van 0 to
max.
> 50% van het investeringsbedrag.
> 
> PV zonne-energie is hiermee zogoed als onbereikbaar voor de consument,
met
> als enige uitzondering wellicht het Solaris project van Greenpeace. Dit
> project past eigenlijk niet in de bestaande Novem subsidieregeling (een
> regeling voor technologie ontwikkeling). Bovendien kost een 100W paneel
nog
> altijd 1000 gulden. De verwachte opbrengst is 80 kWh per jaar. Bij
> afschrijving over 20 jaar betaalt de eingebruiker dan per kWh nog altijd
96
> cent voor zijn gesubsidieerde systeem (t.o.v. 25ct uit het net).
> 
> In Duitsland is het minimaal kostendekkend en betaalt de eindgebruiker
dus
> de gewone stroomprijs voor zonne-stroom. Overigens gaat de afrekening
niet
> via de fiscus maar via het elektriciteitsbedrijf, dat een
> verantwoordelijkheid accepteert voor het duurzaam opwekken van energie.
> 
> 
> 2. De volledige opbrengst van ieder PV systeem wordt gemeten in het
Duitse
> systeem, waarover de eigenaar van een systeem gebouwd in of voor dit jaar
> vervolgens 99pf/kWh krijgt voor de komende 20 jaar. In dit model wordt er
> dus vanuit gegaan dat alle zonnestroom wordt geleverd aan het net. Het
deel
> eigen verbruik wordt dus OOK afgerekend tegen 99pf/kWh.
> 
> 
> 3. De kostendekking wordt bereikt door de 99pf/kWh terugleververgoeding
te
> combineren met de fiscale en financieringsmogelijkheden van het 100,000
> daken programma.
> 
> 
> 4. Wat betreft de economische argumentatie om nu al iets te doen: Als we
> alle werkelijke kosten van olie-/kolen- of kernstroom zouden
internaliseren
> in de kosten van de elektriciteit, dan zou zonne-stroom nu al kunnen
> concurreren met stroom uit het net. Denk hierbij aan: berekening van de
> werkelijke waarde van delfstoffen, berekening van de werkelijke kosten
van
> vervuiling (olietankers, delving, broeikaseffect, andere emissies), etc.
In
> "the future of energy use" heeft Phil O'Keefe dit helder voorgerekend.
> 
> Vanuit Duurzaamheids-perspectief is nu nietsdoen dus een vorm van
> struisvogelpolitiek, en verschuift het de werkelijke kosten naar anderen
en
> de toekomst.
> 
> 
> 5. Ik ben het volledig eens met het inzetten op nieuwe zonnecel
> technologieen, maar dan wel actief. Dat is ook de primaire activiteit van
> ons bedrijf. Wij maken dunnefilm zonnecellen en kunnen deze al leveren
voor
> een prijs die ongeveer 40% lager is dan de bekende kristallijn silicium
> zonnecellen. Bovendien bereiden wij nieuwe generaties zonnecellen voor
die
> nog weer goedkoper kunnen zijn.
> Helaas ontbreekt in Nederland nog de open markt om in de opschaling van
> nieuwe technologie te investeren die nog lagere kostprijzen binnen bereik
> brengt.
> 
> 
> Tot slot: het nieuwe Duitse systeem geldt voor alle Duurzame energie
bronnen
> inclusief wind en biomassa. Zon-PV maakt daar als langere termijn optie
een
> belangrijk deel van uit.
> 
> 
> Nogmaals: het Duitse systeem is een mooi, gebalanceerd concept om een
> duurzame energievoorziening dichterbij te brengen.  Het is mijn wens dat
in
> Nederland de politieke wil zou bestaan voor een vergelijkbaar actief
beleid.
> 
> Vriendelijke groeten,
> 
> Frank van der Vleuten
> Free Energy Europe
> 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam