[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [Duurzaamlijst] In Duitsland kan het Zonne-energie tijdperk beginnenHoewel de informatie over de Duitse duurzame energie wetgeving voor zichzelf
spreekt, vraagt de reactie van Ben Jeroense toch om wat verdere uitleg van
het Duitse systeem, in contrast tot het Nederlandse:


1. In Nederland wordt PV zonne-energie op projectbasis gesubsidieerd. Met
een project moet je langs Novem en langs het energiebedrijf voor subsidie.
Alle energiebedrijven hanteren andere subsidiepercentages. In de meeste
gevallen worden deze nog gefinancierd vanuit de MAP en dit is een aflopende
zaak. Bij Novem geldt dat de projecten beoordeeld worden op een aantal
technische criteria waaronder aansluiting bij een bestaand innovatietraject.
Aan de hand daarvan wordt een subsidie vastgesteld varierend van 0 to max.
50% van het investeringsbedrag.

PV zonne-energie is hiermee zogoed als onbereikbaar voor de consument, met
als enige uitzondering wellicht het Solaris project van Greenpeace. Dit
project past eigenlijk niet in de bestaande Novem subsidieregeling (een
regeling voor technologie ontwikkeling). Bovendien kost een 100W paneel nog
altijd 1000 gulden. De verwachte opbrengst is 80 kWh per jaar. Bij
afschrijving over 20 jaar betaalt de eingebruiker dan per kWh nog altijd 96
cent voor zijn gesubsidieerde systeem (t.o.v. 25ct uit het net).

In Duitsland is het minimaal kostendekkend en betaalt de eindgebruiker dus
de gewone stroomprijs voor zonne-stroom. Overigens gaat de afrekening niet
via de fiscus maar via het elektriciteitsbedrijf, dat een
verantwoordelijkheid accepteert voor het duurzaam opwekken van energie.


2. De volledige opbrengst van ieder PV systeem wordt gemeten in het Duitse
systeem, waarover de eigenaar van een systeem gebouwd in of voor dit jaar
vervolgens 99pf/kWh krijgt voor de komende 20 jaar. In dit model wordt er
dus vanuit gegaan dat alle zonnestroom wordt geleverd aan het net. Het deel
eigen verbruik wordt dus OOK afgerekend tegen 99pf/kWh.


3. De kostendekking wordt bereikt door de 99pf/kWh terugleververgoeding te
combineren met de fiscale en financieringsmogelijkheden van het 100,000
daken programma.


4. Wat betreft de economische argumentatie om nu al iets te doen: Als we
alle werkelijke kosten van olie-/kolen- of kernstroom zouden internaliseren
in de kosten van de elektriciteit, dan zou zonne-stroom nu al kunnen
concurreren met stroom uit het net. Denk hierbij aan: berekening van de
werkelijke waarde van delfstoffen, berekening van de werkelijke kosten van
vervuiling (olietankers, delving, broeikaseffect, andere emissies), etc. In
"the future of energy use" heeft Phil O'Keefe dit helder voorgerekend.

Vanuit Duurzaamheids-perspectief is nu nietsdoen dus een vorm van
struisvogelpolitiek, en verschuift het de werkelijke kosten naar anderen en
de toekomst.


5. Ik ben het volledig eens met het inzetten op nieuwe zonnecel
technologieen, maar dan wel actief. Dat is ook de primaire activiteit van
ons bedrijf. Wij maken dunnefilm zonnecellen en kunnen deze al leveren voor
een prijs die ongeveer 40% lager is dan de bekende kristallijn silicium
zonnecellen. Bovendien bereiden wij nieuwe generaties zonnecellen voor die
nog weer goedkoper kunnen zijn.
Helaas ontbreekt in Nederland nog de open markt om in de opschaling van
nieuwe technologie te investeren die nog lagere kostprijzen binnen bereik
brengt.


Tot slot: het nieuwe Duitse systeem geldt voor alle Duurzame energie bronnen
inclusief wind en biomassa. Zon-PV maakt daar als langere termijn optie een
belangrijk deel van uit.


Nogmaals: het Duitse systeem is een mooi, gebalanceerd concept om een
duurzame energievoorziening dichterbij te brengen.  Het is mijn wens dat in
Nederland de politieke wil zou bestaan voor een vergelijkbaar actief beleid.

Vriendelijke groeten,

Frank van der Vleuten
Free Energy Europe-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Ben Jeroense [mailto:kodo1bfj@xs4all.nl]
Verzonden: maandag, februari 28, 2000 10:09
Aan: f.vleuten@free-energy.net
Onderwerp: Re: [Duurzaamlijst] In Duitsland kan het Zonne-energie
tijdperk beginnen


Frank van der Vleuten schreef: "als we in Nederland toch eens zoiets voor
elkaar konden krijgen ...".

In Nederland wordt ca. driekwart van de kostprijs van zonnepanelen direct
of indirect gesubsidieerd. Bij een omgeslagen kostprijs van NLG 1,50 per
kWh is dat dus helemaal zo slecht nog niet t.o.v. die 99 Pfennig. En wat
moet ik onder "geleverde kWh" verstaan? Een gemiddeld huishouden dat
panelen op het dak heeft levert nauwelijks iets aan het net: de meeste
stroom wordt meteen inpandig verbruikt.

Of dit nou een succes is voor duurzame energie? Stel dat iedereen die
panelen op het dak heeft en evenveel aan de fiscus betaalt als er aan
subsidie (of kWh-vergoeding) voor panelen wordt uitgekeerd. Levert een
"kostendekkende" exploitatie op, maar het is per saldo wel erg duur voor de
consument/belastingbetaler ...
Laten we dus wat volgende generaties zonnepanelen afwachten en in de
tussentijd iets aan duurzame energievoorziening doen met opties die wel
bijna kostendekkend zijn: windenergie en energiewinning uit biomassa.
Energie is geen luxe maar een dagelijkse basisvoorziening.

M.v.g.
Ben Jeroense

----------
> Van: Frank van der Vleuten <f.vleuten@free-energy.net>
> Aan: Duurzaamlijst (E-mail) <duurzaamlijst@ddh.nl>
> Onderwerp: [Duurzaamlijst] In Duitsland kan het Zonne-energie tijdperk
beginnen
> Datum: maandag 28 februari 2000 10:56
>
> Voor al diegenen die geinteresseerd zijn in hoe je duurzame energie tot
een
> sukses kunt maken, is het zeer interessant om eens te kijken wat er in
> Duitsland gebeurt. Afgelopen vrijdag is daar het
> "Erneuerbare-Energien-Gesetz" goedgekeurd.
> Dat betekent dat de Champagne flessen ontkurkt zijn want er is een
> terugleververgoeding gedefinieerd voor zonne-energie projecten waarmee
een
> consument meer dan kostendekkend kan werken. Per geleverde kWh ontvangt
de
> eigenaar van een PV zonne-energie systeem 99 Pfennig. In combinatie met
de
> fiscale en financierings voordelen van het 100,000 daken programma is
zelfs
> zonne-energie daarmee meer dan kostendekkend. Men verwacht zo in totaal
350
> MW PV te realiseren.
> Meer info hierover o.a. op de site van Photon:  www.photon.de
> Als we in Nederland toch eens zoiets voor elkaar konden krijgen ....
>
> vriendelijke groeten,
>
> Frank van der Vleuten
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Manufacturer of thin film solar panels
>  
> FREE ENERGY EUROPE
> PO Box 9564,  5602 LN   Eindhoven
> the Netherlands
> tel: +31 (0)40 290 1245 
> fax: +31 (0)40 290 1249
> WWW:   www.free-energy.net
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>  
>
>
>
> -----------------------------------------------------------------
> De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
> voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
> opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> -----------------------------------------------------------------
> Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam