[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

No Subject
22 april 2000 AARDeDAG-TeroTago-EarthDay

Wat hebben Seattle, Montreal en Davos met elkaar gemeen? Dat we alleen iets
kunnen
veranderen als we samen actie voeren. De internationale ‘grondwetten’
dreigen via o.a. de WTO te worden herschreven. De komende tijd komt het er
dus op aan. Het is van groot belang dat we nu laten zien dat we het niet
eens zijn met deze gang van zaken. Grijp elke kans aan om dat te laten zien.
EarthDay, in Nederland omgedoopt tot AARDeDAG is zo’n mogelijkheid en wat
voor 1!! Al is het alleen maar om de EarthDay deelnemers in de Verenigde
Staten te steunen. Vergeet niet wat het aandeel van de VS is in de uitstoot
van broeikas gassen.

Je voert actie in Nederland, op het zelfde moment als een vrouwengroep in
een dorp in Senegal, terwijl de Kakulhaa Mayan Ouderen een spiritueel
ritueel uitvoeren en kinderen in Engeland bomen planten. Wat wil je nog
meer....

Help dus mee en organiseer activiteiten of plaats bestaande activiteiten in
het licht van EarthDay/AARDeDAG. Meer informatie is te vinden op
www.earthday.net/worldwide, op www.nut.nl/aardedag of op te vragen via
e-mail avwraven@islandnet.com.
Mocht je willen overgaan tot aanmelden, geeft het door aan Joke Hoobroeckx,
e-mail hbx@worldonline.nl. en de Interntionale website van EarthDay 2000
www.earthday.net/worldwide

Doe mee!
Anton van Walraven-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam