[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Youth in Space: voor duurzame dromers en denkers-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:  "Bart Brugmans (aka Gekke Henkie)" <bart@bundersbos.demon.nl> 
Date:  Mon, 31 Jan 2000 14:54:20 +0100 

DUURZAME DEELNEMERS GEZOCHT: 

Droom en denk mee over het milieu en de ruimte in Nederland in 2030!: 
nieuw project van de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling 
(NJMO) 

Youth in Space! 

Jouw ideekn worden gehoord door de plannenmakers! 

In de voorbereidende bijeenkomsten gaan we op een creative manier beelden 
vormen hoe het thema in 2030 kan zijn: 

>> 9 februari 2000 over de vraag: komen we tot een eerlijke toegang tot 
natuurlijke 
hulpbronnen en het waarborgen van de biodiversiteit in de wereld in 2030? 

>> 16 februari over de vraag:hoe komen we tot gezond en veilig voedsel 
voor iedereen in 2030? 

>> 23 februari over de vraag: hoe komen we tot een een hoogwaardige 
leefomgeving in Nederland in 2030? 

Slotbijeenkomst: 

>> 4 maart: een inspirerende slotbijeenkomst waar oplossingsrichtingen 
centraal staan en waarbij de ideekn gebruikt worden voor het nieuwe 
Nationaal Milieubeleidsplan en de 5e Nota Ruimtelijke Ordening 

Lees dit bericht verder voor meer info!! 
Meld je nu aan: marc.soeterbroek@njmo.nl 
Meer info over de NJMO op www.njmo.nl 
---------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------- 
MEER INFO OVER 'Youth in Space': 

Momenteel is de overheid bezig met het vaststellen van twee nota's die 
mede de toekomst van Nederland tot 2030 zullen vormgeven. De 
richtlijnen voor het milieu en een duurzame samenleving in de komende jaren 

worden aangegeven in het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4). De 
ruimtelijke inrichting van Nederland voor de nabije toekomst wordt 
vastgesteld in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. 

De nota's worden door het ministerie van VROM opgesteld, waarbij 
maatschappelijke organisaties in het zogenaamde Groene Polderoverleg 
commentaar en aanvullingen kunnen geven. Ein van de deelnemers aan dit 
overleg is de NJMO. 

Om tot jongerenvisies voor het overleg te komen is de NJMO het project 
'Youth in space!' gestart. De komende maanden worden rond thema's uit 
de twee nota's vier bijeenkomsten georganiseerd. 

Wil je meedromen en -denken hoe een duurzame toekomst eruit kan gaan 
zien? 
Meld je dan aan als deelnemer voor dit project. Op deze manier worden 
jouw ideekn gehoord bij de plannenmakers. Je kunt deelnemen aan iin of 
meerdere van de onderstaande bijeenkomsten die je interessant vindt. 

 PROGRAMMA 
 In de eerste drie bijeenkomsten komt steeds iin specifiek thema uit de 
nota's aan bod. Je hoeft geen specialist te zijn om over een thema mee 
te denken. 
Op een aantal creatieve manieren proberen we een beeld te vormen hoe 
het thema in 2030 kan zijn. Koffie, thee en koek helpen ons hierbij. 

 ** 1. hoe komen we tot een eerlijke toegang tot natuurlijke 
hulpbronnen en het waarborgen van de biodiversiteit in de wereld in 2030? 
(woensdag 9 februari 2000, 19.30-21.30 uur) 
over o.a.: de (milieugebruiks)ruimte van Nederland in in het 
buitenland, verhandeling van emissies en eerlijke handel 

 ** 2. hoe komen we tot gezond en veilig voedsel voor iedereen in 2030? 
 (woensdag 16 februari 2000, 19.30-21.30 uur) 
 over o.a.: wereldvoedselsituatie, de rol van genetisch gemanipuleerd 
 voedsel en duurzame landbouw 

 ** 3. hoe komen we tot een een hoogwaardige leefomgeving in Nederland 
in 2030? (woensdag 23 februari 2000, 19.30-21.30 uur) over o.a.: open 
ruimte, compacte stad en mobiliteit 

De vierde bijeenkomst is van langere duur. Uitgangspunt zijn de 
beelden uit de vorige bijeenkomsten. Nu gaan we verder met het formuleren 
van oplossingsrichtingen aan de hand van inspirerende activiteiten. Een 
prikkelende gastspreker en een goede lunch houden ons deze dag scherp. 

** 4. hoe komen we tot een duurzame samenleving in 2030? 
(slotbijeenkomst) (zaterdag 4 maart 2000, 10.30-15.30 uur) over o.a: 
onderwerpen uit de vorige bijeenkomsten, duurzame economie, de rol van 
technologie, internet en de internationale dimensie 

MELD JE NU AAN! 

Als je mee wilt dromen en denken, neem dan contact op met de NJMO, 
Marc Soeterbroek, tel. 030-2316833 of e-mail marc.soeterbroek@njmo.nl. 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. 

 >>>>Verspreid deze e-mail, zodat zoveel mogelijk jongeren bereikt 
worden 

Droom mee, denk mee, doe mee, want het gaat over onze (duurzame) 
toekomst! 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Omslag gaat verhuizen op 2-2-2000! 
--------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 163 - 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
--------------------------------------------------------------------- 
Vanaf 2 februari: Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
--------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam