<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Op de voet gevolgd ....Frits Glotze schreef:

> Onder deze subject start ik een serie berichten, met goedvinden van Boyd
> Noorda, waarin ik nieuws doorgeef over de indicator 'Ecologische
> Voetafdruk' (EV) van de milieudruk op de natuurlijke omgeving vanwege het
> menselijk samenleven. 

En Leonard Kater reageerde:

> Kun je ook een samenvatting van dit proefproject 'Lokale Ecologische
> Voetafdruk' in het engels op de duurzaamlijst publiceren? 

Over dat 'goedvinden van Boyd Noorda' is geen contact geweest met mij, maar 
dat is natuurlijk ook niet vereist. Het lijkt me uitstekend deze informatie 
te plubliceren.
De vraag is echter of via deze mailing list de handigste vorm is, zeker als 
'vervolgverhaal' van lange teksten en eventueel ook nog Engelse versies.

Niet iedereen zal er gelukkig mee zijn wanneer 1 onderwerp zo'n groot 
beslag op de mailing list legt.
Aan de andere kant zullen de mensen die dit juist erg interessant vinden, 
het wellicht liever in een beter verwerkbare vorm hebben. Dit zijn immers 
geen nieuwberichten of aankondigingen, maar is informatie met permanente 
waarde. En dat kan dan ook beter permanent beschikbaar zijn op een website. 
Plus (t.z.t.) als complete serie netjes en overzichtelijk bij elkaar, die 
je dan kunt downloaden.

Frits: Mag ik je uitnodigen dit samen met de redactie op de Duurzaamsite te 
zetten? Dan is de informatie dus permanent beschikbaar en bereik je meer 
mensen. Via de Duurzaamlijst kunnen we de webadressen doorgeven.
Daarnaast kun je mensen aanbieden de informatie op aanvraag per E-mail te 
sturen, misschien ook direct in de voor hen beste vorm (platte tekst, Word, 
WP, e.d.). Ik wil je daar graag bij helpen en we kunnen deze bestanden ook 
'ter download' op de Duurzaamsite zetten.

Leonard: Een Engelse verie of samenvatting via de Duurzaamlijst lijkt me 
wat overbodig, dat kan beter direct aan jou gestuurd worden. Maar ook dat 
zetten we graag op de Duurzaamsite. Wil je daaraan meehelpen?

De Duurzaamsite (http://www.ddh.nl/duurzaam) was tot nu toe nog wat karig 
(door gebrek aan vrijwilligers), maar inmiddels staat er een boel te 
gebeuren. Er wordt gewerkt aan nieuwe rubrieken, de vormgeving, het wordt 
eenvoudiger om kopij aan te leveren, enz. Ik kom daar nog op terug.

Voor heel dDH geldt overigens dat de tijd rijp lijkt, concepten als het 
'onafhankelijk internet platform' en de 'themasite' beginnen aan te 
spreken. Het lijkt er op dat een aantal recente onwikkelingen, zoals de 
AOL/Time Warner fusie, de mensen (eindelijk) aan het denken zet ;-)

We kunnen dan ook best nieuwe vrijwilligers gebruiken! Lees eens verder op 
http://www.ddh.nl/info , neem contact op (info@ of 070-3654124) of 
praat mee op een van de interne dDH mailing lists.

Met vriendelijke groet,
Boyd Noorda


           The AOL/Time Warner merger,
 the real message: http://www.ddh.nl/datacom/aol-tw-editorial.html
--

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam