[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Op de voet gevolgd ....1. start
2. illustratie
3. proefproject 'Lokale Ecologische Voetafdruk'

(In verband met de lengte van dit bericht worden in het tweede OP
DE VOET GEVOLGD opgenomen:
1. derde Europese conferentie van Duurzame Steden
2. publicatie van De Kleine Aarde)


1. START
Onder deze subject  start ik een serie berichten, met goedvinden
van Boyd Noorda, waarin ik nieuws doorgeef over de indicator
'Ecologische Voetafdruk' (EV) van de milieudruk op de natuurlijke
omgeving vanwege het menselijk samenleven.
Het nieuws wordt mij in eerste instantie aangereikt door Jan
Juffermans, beleidsmedewerker van De Kleine Aarde, en voor
Nederland zo'n beetje 'de co-ordinator' van 'het EV-project'
zullen we dat maar noemen.

We zijn benieuwd naar de 'impact' van dit initiatief, en nodigen
tegelijk de lezers uit een bijdrage te leveren.
Dat mag van alles zijn als het maar betrekking heeft op het
begrip EV en dat dus OP DE VOET VOLGT
Frits Glotze.2. ILLUSTRATIE
Eigenlijk nog een 'opstart-bericht'.
Voor liefhebbers die geen vaste tekenhand hebben en op zoek zijn
naar de illustratie van een 'mooi voetje' bij artikelen over de
EV: voor NLG 0,50 levert Zeeman (Alphen aan den Rijn) onder de
naam 'STENCIL' ('for 5 years up') en nummer STL.2000D mallen voor
blote voetjes in de grootte-orde van 4 x 7 cm.


3. PROEFPROJECT 'LOKALE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK'
persbericht 13.01.00
Eerste resultaten 'Footprint'-proefproject

Ecologische voetafdruk van acht gemeenten berekend.

Van acht Nederlandse gemeenten is de "Ecologische Voetafdruk"
berekend: Bergen op Zoom, Den Bosch, Den Haag, Leidschendam,
Nieuwegein, Pijnacker, Wymbritseradiel en Zoetermeer. De
voetafdruk geeft inzicht in het effect van onze leefstijl op de
beperkte ruimte die op aarde beschikaar is. Vandaag werden de
resultaten en het verslag van fase I van het project in Utrecht
gepresenteerd en aangeboden aan het Ministerie van VROM en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een
proefproject waarbij gezocht is naar een methode, die
vergelijkbare resultaten zou opleveren. Tussen de acht gemeenten
komen interessante verschillen naar voren. Voor alle gemeenten
geldt dat ze een relatief groot beslag leggen op de mondiale
gebruiksruimte. Eerder werd een dergelijk onderzoek in Finland
uitgevoerd. In beide gevallen is uitgegaan van het
"Footprint"-model dat een paar jaar geleden in Canada is
ontwikkeld.

Eerlijk aarde-aandeel.
Er waren al diverse berekeningen bekend van landelijke en
persoonlijke voetafdrukken. Voor gemeenten bleek dat echter een
stuk moeilijker. Door gegevens van de gemeenten, het Centraal
Bureau voor de Statistiek en het RIVM te combineren, is toch een
goed vergelijkbaar resultaat uit de bus gekomen Bij de voetafdruk
berekent men het totale beslag op de milieugebruiksruimte voor
consumptie en afval, op lokaal *en* mondiaal niveau. Zowel de
ruimte die nodig is voor bijvoorbeeld wonen en verkeer als de
hectares voor koffie, papier en veevoer, worden meegerekend. Een
'eerlijk aarde-aandeel' is een gemiddelde voetafdruk van 1,7 ha
ofwel de ruimte van ongeveer drie voetbalvelden; dat zou duurzaam
en voor iedereen mogelijk zijn. Afgezet tegen dat duurzame niveau
van gebruik, blijken alle gemeenten op te grote voet te leven.

Vooral verhoudingen.
Den Haag heeft van de acht gemeenten met 4,46 ha. gemiddeld de
kleinste voetafdruk. De inwoners van Pijnacker hebben met 4,87
ha. de grootste voetafdruk.  Het verschil is 0,41 ha. per
inwoner. Ze lopen dus aardig uiteen. Bergen op Zoom scoorde 4,53
ha., Den Bosch 4,62 ha., Leidschendam 4,73 ha. Ook Nieuwegein
scoorde 4,73 ha., Wymbritseradiel 4,61 ha. en Zoetermeer 4,80
hectare.
De onderzoekers waarschuwen echter de etallen niet als de exacte
waarheid te beschouwen; het gaat vooral om de verhoudingen
onderling en de grote afstand tot het 'eerlijk aarde-aandeel'.
Voor de berekening van de voetafdruk worden immers aannames en
omrekeningen gebruikt, die een afwijking van ongeveer 10% kunnen
geven.
Een van de conclusies in het verslag is, dat het model nog niet
uitontwikkeld is. Maar ook dat de communicatieve waarde van de
voetafdruk, als metafoor van ons mondiaal ruimtebeslag en de
beperkte draagkracht van de aarde, groot is. In de volgende fase
van het project wordt getest hoe het model lokaal kan worden
ingezet om te komen tot het verkleinen van de voetafdruk.

Het proefproject werd mogelijk gemaakt door NCDO-Duurzame Wereld,
de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de betrokken acht
gemeenten. Het project wordt uitgevoerd door Bureau Milieu en
Samenleving (Haarlem), Stichting Boog (Den Haag) en het Van Hall
Instituut (Leeuwarden). Het project-management is in handen van
De Kleine Aarde (Boxtel).

literatuur:
De Ecologische Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten: [...].
Verslag fase I van landelijk proefproject 1999-2000, 40 pp.,
Boxtel, 2000. Het verslag kan besteld worden door NLG 14,50
(inclusief verzendkosten) over te maken op gironummer 52730 van
de Kleine Aarde in Boxtel, onder vermelding van de titel.
Nadere inlichting bij: Jan Juffermans, De Kleine Aarde. Tel.:
0411.684.921  Fax: 0411.683407 . Postbus 151, 5280 AD  Boxtel.


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam