[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame Agenda(Automatisch gegenereerd bericht) 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 
Dit overzicht verschijnt elke 10-e van de maand in de Duurzaamlijst. 

De volledige agenda (500 agendapunten voor de komende 11 maanden) 
is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 10-01-00 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie uit de agenda van 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

* AKTIE AGENDA 2000 

* JANUARI 2000 

Di 11 jan 19:00-22:00 Informatieve bijeenkomst ter voorbereiding van 
jongeren-aktie-fietstocht langs bedreigde plekken in Nederland 
(zomer 2000). Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht. Ihkv. kampagne 
Trek de Groene Grens. Org: Ver. Milieudefensie. Info: 020-5507300 
(Meike Skolnik). email: meike@milieudefensie.nl. (#m #j #a #d). 

Za 15 jan Start cursus Energiebesparing, isolatie, duurzame 
verwarming en subsidie. Biddinghuizen. Org: Stg. De Milieuwoning. 
Info: 0321-330975 (#d) 

Zo 30 jan 10:00-17:00 Vakantiebeurs over natuurgerichte, active en 
culturele wandel- en fiestvakanties. Arnhem. Org: NIVON/De 
Watermolen. Info: 026-4450660. (#d). 

* FEBRUARI 2000 

Feb - jun Post-akademische kursus Duurzame Technologische 
Ontwikkeling, over technologisch-strategische denk- en werkwijzen. 
Amsterdam. Org: UvA/Interdepart. Onderzoeksprogr. Info: 020-5254399 
(Anne Loeber) of 015-2697543 (Jose Andringa). (#d). 

Vr 4 feb - vr 14 apr Kadertraining basisvaardigheden voor een 
aktieve en effektieve inzet voor een duurzame samenleving. Voor 
vrouwen. f250,-, inkl. 2 x overn., eten en kursusmat. Kursusdagen: 
4/5 feb. 24/25 maart en 14 april. Org: Stichting Milieukwartet. 
Info: 030-2321726. Email: milieukwartet@antenna.nl. (#m). 

Di 29 feb - zo 5 mrt Internat. Konferentie van 
Studenten-vertegenwoordigers voor Duurzame Ontwikkeling. 
Adana/Turkije. Org: Youth Assoc. for Habitat and Agenda 21, ism. 
anderen. Info: Email: youthforhab@turk.net. 
Http://www.youthforhab.org.tr (#j#d). 

* APRIL 2000 

Do 6 apr Start In Concret-project: jongerenproject rond Lokale 
Agenda 21. Den Bosch. Org: COS Oost-Brabant, ism. NJMO. Info: 
073-6919770. Email: denbosch@cossen.nl. (#d #j). 

Ma 10 - vr 14 apr Konferentie Towards Car-Free Cities. Deelnemers 
uit heel Europa. Timisoara/Roemenie. Voorber.verg. in 
Bratislava/Slowakije 15/16 jan). Org: CarBusters. Info: Matus 
Makyta: sa@changenet.sk Email: carbusters@wanadoo.fr. (#i #m #d #a). 

Za 22 apr Earth-Day: Internationale Dag van de Aarde. Wereldwijde 
aktiedag. Info: http://www.earthday.net/worldwide (#m #d) 

* JUNI 2000 

Wo 14 - zo 18 jun Internat. kongres Challenges for Science and 
Engineering in the 21st Century. Uitgebr. aanbod workshops en 
lezingen. Stockholm/Zweden. 220 DM (reduktie mog.) Zelf overnachting 
regelen. Info/progr. op website! Org: Int.Netw.Engineers/Scientists 
for Glob.Responsability. Info: 0049-231-575218. Email: 
ines2000@t-online.de. Http://www.ines2000.org (#i#v#m#d#j). 

* SEPTEMBER 2000 

Zo 24 sep Autovrije Zondag! Org: Land. Overleg Autovrije Zondag 
(LOAZ), ism. Milieudefensie. Info: 020-5507399 (Rene Danen). Email: 
autovrij@milieudefensie.nl. Http://www.autovrijezondag.nl (#m #d). 

* OKTOBER 2000 

Ma 23 - di 24 okt Conferentie 'Towards Sustainable Product Design'. 
Stuttgart Design Center, Duitsland. Org: Centre for Sustainable 
Design. Info: Prof. Martin Charter, mcharter@surrart.ac.uk. 
Http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws/2000 (#d#i). 

* NOVEMBER 2000 

Za 25 nov Internationale Niet-Winkeldag! Wereldwijde aktiedadg tegen 
Westerse overkonsumptie en oneerlijke verdeling van welzijn en 
welvaart wereldwijd. Voor de zesde keer in Nederland! Vraag 
aktiehandleiding. Akties in heel Ned. Koord. voor Nederland: Omslag. 
Info: 073-5941622. Email: omslag@antenna.nl. Http://www.ddh.nl.nwd. 
(#a #i #m #d) 

* EINDE 10-01-00 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag,  Postbus 81,  5600 AB Eindhoven   -   omslag@omslag.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9912- 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam