[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] SchrijffabriekGeacht Progressief Nederland,

Allereerst wenst Waakvlam Media u allen natuurlijk een
zeer voorspoedig 2000.

Daarnaast willen wij u er op attenderen dat onze 
vereniging per 1 januari is begonnen met een
schrijvers-pool.
Dit houdt in dat uw organisatie, blad, actie, 
campagne, etc. voor beperkte vergoedingen (hoogte
naar draagkracht en opdracht, de vergoeding komt 
natuurlijk geheel ten goede aan de auteurs) via ons 
ervaren schrijvers kan inhuren voor artikelen, columns, 
gedichten, redactiewerk, etc.

Hoogachtend en hopend op uw interesse,

Waakvlam Media
Kim, Carl en Rick
E-mail: hawido@bart.nl

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam