[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame Agenda(Automatisch gegenereerd bericht) 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 
Dit overzicht verschijnt elke 10-e van de maand in de Duurzaamlijst. 

De volledige agenda (500 agendapunten voor de komende 11 maanden) 
is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 10-12-99 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie uit de agenda van 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

* AKTIE AGENDA 1999 

T/m zo 12 dec 1999 Actieweek 'Schone Kleding', Pratibha Pandya van 
Indiase vrouwenbeweging SEWA bezoekt Nederland. Div. plaatsen in 
Nederland. Org: Landelijke India Werkgroep (LIW). Info: Henk 
Boon/Erika Spil, 030-2321340, Http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws/1999 
(#d#i). 

T/m wo 15 dec 1999 Internationaal Internet-debat 'Edukatie voor 
Duurzame Ontwikkeling' (ESDebate). Deelname van experts uit zeker 30 
landen. Http://www.xs4all.nl~esdebate. Inhoudelijke diepgang en 
praktische toepasbaarheid staan centraal. Org: NCDO. Info: 
020-5503555. (#d) 

* DECEMBER 1999 

Vr 10 dec 13:30 Bijeenkomst over Autovrije Zondag in 2000: 24 
september. Evaluatie 19-9-1999 en plannen maken voor volgend jaar. 
Jaarbeurs, naast NS-station, Utrecht. Voor verteg's van aktieve 
groepen en gemeenten, en individuen. Org: Land. Overleg Autovrije 
Zondag. Vooraf aanmelden. Info: 020-6262620. Email: 
autovrij@milieudefensie.nl. (#m #d). 

Vr 10 dec Startkonferentie 'Ontwikkelingssamenwerking in de 21ste 
eeuw'. (3 vervolgkonferenties in 2000). Den Haag. f17,50. Org: 
Eduardo Freistichting en CDA-werkgr. Int. Samenw. Info: 070-3424804 
of email: dankloff@bureau.cda.nl. (#i #d #p). 

Ma 13 dec 19:30-21:00 Voorlichtings- en diskussie-avond over de 
introduktie van 'eerlijke' spijkerbroeken uit Mexico. Kafe 
Averechts, Lijsterstraat 49, Utrecht. Org: COS Utrecht, ism. 
Solidaridad. (#i #d). 

Di 14 - vr 17 dec Expositie Dromen die uitkomen. 'n Kijkje in een 
duurzame wereld: prakische voorbeelden van duurzame produkten. HAS, 
Sportlaan 221, Den Bosch. Org: NCDO. Info: 020-5503555. Email: 
info@ncdo.nl. Http://www.ncdo.nl (#d). 

Wo 15 dec Start van de kursus 'Milieu en Duurzame Ontwikkeling'. 
UvA, Amsterdam. Vraag programmaboekje! Org: Internat. 
Ontwikk.studies Uva/C.M. Kan-Instituut. Voor stud. en niet-stud. 
Info: 020-5255851. Email: T.telkamp@frw.uva.nl. (#d #m). 

Do 16 dec Seminar 'Duurzame technieken doen hun intrede in het 
onderwijs'. Gebouw Intechnium, Woerden. f100,-. Org: DE-E, 
Intechnium, Fontys, e.a. Info: Quint & Partners bv, 055-5786640, fax 
055-5785683. http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws/1999. 

Do 16 dec Seminar Duurzame technieken doen hun intrede in het 
onderwijs (VBO, MBO, HBO). Gebouw Intechnium. Woerden. f100,-. 
Info-krant beschikbaar. Org: Docentenver. Energie-efficiency, ism. 
Intechnium en Fontys. Info: 055-5786640 (Quint & Partners). (#d). 

* FEBRUARI 2000 

Feb - jun Post-akademische kursus Duurzame Technologische 
Ontwikkeling, over technologisch-strategische denk- en werkwijzen. 
Amsterdam. Org: UvA/Interdepart. Onderzoeksprogr. Info: 020-5254399 
(Anne Loeber) of 015-2697543 (Jose Andringa). (#d). 

Vr 4 feb - vr 14 apr Kadertraining basisvaardigheden voor een 
aktieve en effektieve inzet voor een duurzame samenleving. Voor 
vrouwen. f250,-, inkl. 2 x overn., eten en kursusmat. Kursusdagen: 
4/5 feb. 24/25 maart en 14 april. Org: Stichting Milieukwartet. 
Info: 030-2321726. Email: milieukwartet@antenna.nl. (#m). 

* APRIL 2000 

Do 6 apr Start In Concret-project: jongerenproject rond Lokale 
Agenda 21. Den Bosch. Org: COS Oost-Brabant, ism. NJMO. Info: 
073-6919770. Email: denbosch@cossen.nl. (#d #j). 

Za 22 apr Earth-Day: Internationale Dag van de Aarde. Wereldwijde 
aktiedag. Info: http://www.earthday.net/worldwide (#m #d) 

* SEPTEMBER 2000 

Zo 24 sep Autovrije Zondag! Org: Land. Overleg Autovrije Zondag 
(LOAZ), ism. Milieudefensie. Info: 020-5507399 (Rene Danen). Email: 
autovrij@milieudefensie.nl. Http://www.autovrijezondag.nl (#m #d). 

* EINDE 10-12-99 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag, Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - omslag@antenna.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9812- 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam