<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] (Fwd) PERSBERICHT SEATTLE-WTO------- Forwarded Message Follows -------
From:      	"Anne Graumans" <agraumans@inzet.nl>
Subject:    	PERSBERICHT SEATTLE-WTO

PERSBERICHT 

WTO ONDERHANDELINGEN SEATTLE 

EEN OPROEP VAN NEDERLANDSE NGOs VOOR TRANSPARANTIE IN DE WTO 


Chaos in Seattle 


Na een week van traangas, demonstraties en tientallen bijeenkomsten, 
briefings en moeizame onderhandelingen tijdens de WTO ministeriële 
conferentie in Seattle, is één ding duidelijk voor iedereen: de 
geloofwaardigheid van de WTO staat op het spel! De protesten van duizenden 
Amerikanen in de straat, van Nederlanders bij het Amerikaanse Consulaat in 
Amsterdam, en de verdwaasde blik van delegatieleden in het Conferentie 
centrum zijn veelzeggend: de WTO gang van zaken is niet democratisch en 
transparant. De impasse in en het uitstel van de onderhandelingen bewijst 
dat fundamentele hervormingen noodzakelijk zijn voordat er onderhandelt 
kan worden. 

De VS heeft als voorzitter de structuur bepaald waarin onderhandeld wordt. 
Werkgroepen zijn in het leven geroepen, waarin de belangrijkste 
agendapunten op tafel komen. Ingewijden geven aan dat het hier vooral om 
babbelboxen ging, met geen enkele formele status of zeggenschap. Daarnaast 
is er een green room waar de twintig belangrijkste economieën 
onderhandelen. Delegaties van andere landen, die aan tafel willen schuiven 
wordt de toegang geweigerd. Wat de procedure is voor deelname, is voor 
iedereen een vraagteken. Een briefje onder de deur in je hotel, zoals het 
de delegatieleider van Guyana overkwam, betekent dat je aan mag schuiven 
aan de tafel in de green room. In Seattle worden de werkelijke 
onderhandelingen gevoerd door het supertrio van mevrouw Barshefsky, de 
Amerikaanse onderhandelaar, Mike Moore, de directeur- generaal van de WTO 
en Pascal Lamy, de Eurocommissaris voor handel. Zo worden de 
onderhandelingen tussen 135 landen beperkt tot een sopraan, twee tenoren 
en een koor van 132. 

Nederland heeft in dit proces al helemaal niets in te brengen, omdat de 
Europese Commissie de onderhandelingen voert. Staatssecretaris Ybema zei 
op de eerste dag al dat hij slechts beschikt over fragmentarische 
informatie. Eurocommissaris Lamy ging zijn boekje te buiten door een 
werkgroep over biotechnologie voor te stellen, zonder overleg met de Raad 
van Ministers. De reactie van de Deense minister van milieu, Sved Auken, 
dat de legitimiteit van de Europese Commissie op het spel staat, en dat 
hij dit soort koehandel nog nooit eerder heeft meegemaakt, is tekenend. 

Nederland had in de voorbereidingen voor Seattle de mond vol van de 
noodzaak ontwikkelingslanden te integreren in het wereldhandelsysteem. De 
realiteit in Seattle toont aan dat dit een lachertje is. De minst 
ontwikkelde landen kunnen in deze procedure hun belangen niet verdedigen. 
De Organisatie van Afrikaanse Eenheid legde al op donderdag 2 december een 
verklaring af, dat de gang van zaken niet tot consensus over een 
slotdeclaratie zou kunnen leiden. Enkele Latijns- Amerikaanse landen sloten 
zich hierbij aan. 

Seattle heeft aangetoond dat het ontbreken van democratisch vastgestelde 
procedures en spelregels leidt tot een jungle waarin het recht van de 
sterkste geldt. Het protest van de demonstranten in de straten van 
Seattle, Londen en Amsterdam, de onvrede van maatschappelijke 
organisaties, en de kritiek van parlementariërs, zijn een bewijs dat zowel 
binnen als buiten de WTO het verzet groeit. 

De vraag is wat de Nederlandse regering hieraan gaat doen. De 
ongelooflijke WTO chaos in Seattle is niet voor herhaling vatbaar. 
Structurele hervormingen van onderhandelings- en besluitvormingsprocedures 
van de WTO zijn noodzakelijk. Iedereen is het erover eens dat de kaartjes 
voor deze show in Amerika een te hoge prijs hebben. 

Het intransparante en ondemocratische karakter van de besluitvorming 
ondergraaft de legitimiteit van de WTO. Het recht van de sterkste mag geen 
basis zijn voor de totstandkoming van bindende regelgeving op 
multilateraal niveau. Een democratie als Nederland mag hier geen genoegen 
mee nemen. 

Beloftes van Barshefsky en Moore over hervormingen die moeten leiden tot 
meer transparantie moeten daarom op de voet gevolgd worden. Eerst zien dan 
geloven. 

Namens de Nederlandse NGO vertegenwoordigers aanwezig in Seattle: 
Marlies Filbri – SOMO 
Anne Graumans – Inzet 
Marjan Stoffers – ICCO 
Anne van Schaik – Milieudefensie 
Manus van Brakel – Milieudefensie 
Jaap Kemkes – Wemos 
Eric Oostrijk – Zuid-Noord Federatie 
Herman van Beek – Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 
Ellen Oomen – NEWS! 
Margriet Kuster – Inzet 


Marlies Filbri - SOMO				Anne Graumans - Inzet 
Keizersgracht 132					Keizersgracht 132 
1015 CW Amsterdam					1015 CW Amsterdam 
tel 020-4894884						tel 020-6273339 
somo@xs4all.nl						agraumans@inzet.nl 

Anne Graumans Association Inzet Keizersgracht 132 1015 CW Amsterdam The 
Netherlands Tel: + 31 20 6273339 Fax: + 31 20 6273839 
http://www.inzet.nl 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam