[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Oproep Milieudefensie aan Pronk: fluit de EU terug!-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:  Vereniging Milieudefensie <pers@milieudefensie.nl> 
Date:  Thu, 2 Dec 1999 13:24:38 +0100 
Subject: Oproep Milieudefensie aan Pronk: fluit de EU terug! 

Oproep Milieudefensie aan Pronk: fluit de EU terug! 
EU misbruikt milieu en gezondheid als wisselgeld 

Seattle/Amsterdam, 2 december 1999 --- De Europese Unie heeft 
woensdag in Seattle voorgesteld om binnen de WTO een werkgroep op te 
richten over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). 
Milieudefensie vindt dit een uiterst gevaarlijke ontwikkeling. Hoewel 
de EU altijd op het standpunt heeft gestaan dat dit onderwerp 
behandeld dient te worden binnen het Biosafety Protocol van de 
Verenigde Naties, is zij, zonder overleg met haar lidstaten ineens 
radicaal van strategie veranderd. Daarmee misbruikt de EU milieu en 
gezondheid als wisselgeld. 

Het is nog steeds niet duidelijk wat voor effect ggo's zullen hebben 
op de volksgezondheid of biodiversiteit. Het is daarom geen onderwerp 
dat thuishoort binnen de WTO, maar het moet onder VN-vlag besproken 
worden, aldus Milieudefensie. Afspraken in VN-verband moeten voor WTO- 
regels gaan. 

Oproep aan Pronk 

Verschillende Europese milieuministers zijn razend over het voorstel 
van de EU. De milieuministers van Denemarken, Engeland, Frankrijk, 
Belgie en Italie hebben al aangegeven hier pertinent tegen te zijn. 
Een persconferentie van deze vijf is op het laatste moment, 
waarschijnlijk onder zware interne druk van de Europese Commissie, 
niet doorgegaan. 

Milieudefensie roept Minister Pronk van Milieu op om zich tegen deze 
handelswijze van de EU uit te spreken. 

### 

Voor meer informatie: 

Milieudefensie, Anne van Schaik (in Seattle)bereikbaar via 
Milieudefensie persvoorlichting 020 =96 5507 333 

De Zuid-Noord Federatie onderschrijft dit persbericht. 

De Zuid-Noord Federatie is een samenwerkingsverband van 14 
maatschappelijke organisaties: o.a. Inzet, Wemos, SOMO, 
Milieudefensie, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Both Ends, 
Fair Trade Organisatie, HIVOS, Humanistisch Overleg Mensenrechten, 
Landelijke India Werkgroep, Nederlands Instituut Zuidelijk Afrika, 
xMinY, SNV, OLAA 
--------------------------------------------------------------------- 
Wilt u onze persberichten niet meer ontvangen, stuur dan een 
berichtje naar maiser@milieudefensie.nl met als inhoud: 
   unsubscribe persberichten 
   exit 

Bij problemen kunt u contact opnemen met postmaster@milieudefensie.nl 
--------------------------------------------------------------------- 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam