[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Niet-Winkeldag grootser dan ooit - zaterdag 27 november           P E R S B E R I C H T 

           Zaterdag, 27 november 
     Internationale Niet-Winkeldag grootser dan ooit 

  Sint-Michielsgestel, 22 november 1999 - De Internationale Niet- 
Winkeldag (Buy Nothing Day) op zaterdag 27 november zal dit jaar 
uitbundiger worden gevierd dan ooit. Alleen al in Nederland komen er 
straataktiviteiten in zeker 25 plaatsen (vorig jaar 20). Wereldwijd 
doen er minstens 24 landen mee (vorig jaar 15). Buy Nothing Day wordt 
wereldwijd voor de achtste keer gevierd. Nederland viert op 27 
november voor de vijfde keer Niet-Winkeldag. 

  Meer groepen dan ooit tevoren zullen op zaterdag 27 november op 
vrolijke en opvallende wijze vorm geven aan de Internationale Niet- 
Winkeldag. Op deze 'bevrijdingsdag van het konsumentisme' wordt 
aandacht gevraagd voor de gevolgen van de (Westerse) overkonsumptie 
voor mens en milieu, voor de ongelijke verdeling van welvaart en 
welzijn wereldwijd, en voor de invloed van reklame op ons dagelijks 
leven. 

  Niet-Winkeldag speelt zich in ons land vooral af op straat, midden 
tussen het winkelend publiek, met een breed skala van theater, aktie 
en informatie-overdracht. Aan de aktiviteiten doen mensen van alle 
leeftijden mee. De aktiviteiten worden georganiseerd door leden en/of 
samenwerkingsverbanden van verschillende maatschappelijke 
organisaties, veelal milieu- en ontwikkelingsgroepen, lokale 
ruilhandelkringen (LETS-kringen), Emmaus-groepen, kerkelijke groepen, 
kritische konsumenten, wereldwinkels en politieke partijen. Aan de 
akties doen opvallend veel jongeren mee. 

  De Nederlandse Niet-Winkeldag wordt gekoordineerd door Omslag, 
Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, in Sint-Michielsgestel. Omslag 
introduceerde de Niet-Winkeldag in 1995 in Nederland. Sindsdien nemen 
steeds meer mensen en groepen aktief aan de kampagne deel. 

Theater en gratis spullen 

  De aktievormen varieren van straattheater en het maken van muziek, 
tot het inrichten van rust-zones voor gestresste konsumenten en het 
uitdelen van kadobonnen voor niet-materiele geschenken, koffie, thee 
of gratis soep, of kado-vrijstellingscertifikaten. 
  Favoriet dit jaar zijn kramen waar 'ooit-gekregen-maar-nooit- 
gebruikte' kadootjes kunnen worden ingeleverd of omgeruild. Dergelijke 
kramen komen oa. in Amersfoort, Delft, Geldrop, Heerlen, Nijmegen, 
Houten, Roosendaal (NB), Rotterdam, Spijkenisse, Tilburg en Den Bosch. 
  Straattheater wordt opgevoerd in Amsterdam, Hellevoetsluis, 
Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Hilversum. De acts zijn per 
plaats heel verschillend. In Roermond en Rotterdam zal een 'rat-race' 
worden gehouden; in de binnenstad van Nijmegen worden 'amazing 
discovery-shows' opgevoerd en her en der zullen 'super-gestresste' 
konsumenten in het straatbeeld opduiken. 

Rust, gratis soep en tevredenheid 

  In Bilthoven, Amersfoort, Eindhoven, Nijmegen en Den Bosch wordt 
het winkelend publiek uitgenodigd plaats te nemen in een zithoek met 
luie stoelen, om even uit te rusten van al het gekoop. In Geldrop, 
Hellevoetsluis en Leiden wordt gratis soep uitgedeeld, in Heerlen 
gratis 'doosjes met tevredenheid'. Wie zich op Niet-Winkeldag in 
Arnhem, Rotterdam, Gouda, Geldrop, Heerlen of Eindhoven in het 
winkelgewoel waagt, loopt kans een 'kado-vrijstellingscertifikaat' te 
bemachtigen, of een kadobon voor een immaterieel geschenk naar keuze. 
  In Montfoort houdt schrijver/publicist Hans Ferree in zijn art & 
velvet gallery 'de Stierestal' een bric-a-brac markt, waarbij hij zijn 
eigen overtollige spullen verkoopt. De opbrengst is voor goede doelen. 

Konsuminderkrant 

  In alle openbare bibliotheken, en bij sommige wereldwinkels, kan de 
gratis Konsuminderkrant worden opgehaald. De krant biedt uitvoerige 
informatie over de achtergronden van de Internationale Niet-Winkeldag, 
feiten en cijfers, en biedt volop suggesties voor en leuker leven met 
minder spullen. 
  De Konsuminderkrant werd geproduceerd door Omslag, om te voorzien 
in de jaarlijks toenemende vraag om uitleg over de bedoeling van de 
Niet-Winkeldag. De Konsuminderkrant is ook op Internet beschikbaar, 
via de website http://www.ddh.nl/nwd 

Symbolische dag 

  De Niet-Winkeldag heeft vooral een symbolische betekenis en richt 
zich nadrukkelijk niet tegen winkeliers. Doel van de dag is om de 
Westerse konsumptiepatronen aan de orde te stellen. De negatieve 
aspekten van ongebreidelde konsumptie en het bieden van duurzame 
alternatieven staan centraal. Genieten van wat je hebt, in plaats van 
treuren om wat je nog niet hebt. 
  De Niet-Winkeldag wil een dag per jaar een ander geluid laten horen 
dan wat de reklame ons 365 dagen per jaar toeschreeuwt. Aan de lokroep 
'koop meer' voegen konsuminderaars slechts een woord toe: Waarom? 
  Wereldwijd staat Niet-Winkeldag in het teken van 'Genoeg is genoeg!' 

Wereldwijde aktiedag 

  Ook internationaal krijgt Buy Nothing Day steeds meer navolging. 
Begonnen in 1992, als een persoonlijk initiatief van de Canadees Ted 
Dave, wordt Buy Nothing Day inmiddels op enigerlei wijze gevierd in 
minstens 24 landen: Australie, Belgie, Brazilie, Canada, Denemarken, 
Duitsland, de Filippijnen, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannie, 
Hongarije, Israel, Letland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noord-Ierland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Polen, Slovenie, Slowakije, Tsjechie en 
in tal van staten in de VS. 

  Waren het tot vorig jaar vooral Westerse landen die meededen aan 
Buy Nothing Day, dit jaar begint de Niet-Winkeldag ook door te breken 
in Oost-Europa, met aktieve deelnemers in Polen, Hongarije, Letland, 
Slovenie, Slowakije en Tsjechie. Ook in Israel, Panama, Brazilie en op 
de Filippijnen wordt dit jaar aktief opgeroepen tot deelname aan Buy 
Nothing Day. 

------------------- 
Noten voor de pers: 

* Bel voor informatie over de Internationale Niet-Winkeldagkampagne 
 en voor interviews met initiatiefnemers, aktivisten en plaatselijke 
 organisatoren in binnen- en buitenland: 073-5941622 (Marta Resink), 
 030-2730100 (Dick Verheul) of 026-3645094 (Jack Stoop). 

* Op de Niet-Winkeldag-website (http://www.ddh.nl/nwd) is uitvoerige 
 informatie beschikbaar over de Internationale Buy Nothing Day- 
 kampagne, met een overzicht van de aktiviteiten in Nederland, nieuws 
 en achtergronden, feiten en cijfers, aktieverslagen van vorig jaar 
 en een overzicht van kontaktpersonen in binnen- en buitenland. 

* De integrale tekst van de Konsuminderkrant is te raadplegen op 
 de website http://www.ddh.nl/nwd/1999/krant 

* Het kampagne-logo voor de Nederlandse Niet-Winkeldag werd dit jaar 
 ontworpen door Olivier Rijcken. Dit logo is te downloaden van de 
 website, of wordt u op verzoek toegezonden. 

* Het kampagneteam van Omslag staat ook redakteuren en programmamakers 
 van radio en tv graag met raad en daad bij, bijvoorbeeld met 
 audio-visueel materiaal. 

* Zaterdag 27 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam