<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] E-petitie tegen luchthaven in zee.Beste abonnees,

Met enige aarzeling stuur ik onderstaande E-petitie door.
Regelmatig ontaarden dergelijke initiatieven in het platleggen van 
mailservers, het (soms maanden lang) 'rondzingen' van zo'n bericht over 
Internet en volstrekt oncontroleerbare resultaten.
Omdat dit zich tot Nederland beperkt zal dat wel meevallen, maar toch het 
verzoek dit bericht NIET door te sturen aan iedereen uit je adressenlijst, 
maar hooguit in beperkte kring bekenden te verspreiden. Ook NIET meer 
verspreiden na 16 dec. Daarmee voorkom je hopelijk ook dat je de petitie 
nog een keer of 10 ontvangt.
Voor alle duidelijkheid (ik hoop dat hier ook op gecontroleerd wordt), het 
is uiteraard de bedoeling dat je zo'n petitie zelf maar 1 keer inzendt.

Vriendelijke groet,
Boyd Noorda
(beheer)

------- Forwarded Message Follows -------

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij ontvangt u een verzoekje van de Noordzee.... De overheid en
Schiphol werken nog altijd aan de plannen voor een luchthaven in 
zee. Op 17 december 1999 bepaalt het kabinet of ze verder gaat 
met die plannen of niet. Over dit belangrijke besluit is het doodstil in
de media en het maatschappelijke debat is verstomd.

Stichting De Noordzee, een landelijke milieuorganisatie, wil de 
discussie over een luchthaveneiland heropenen en de politiek 
oproepen om te stoppen met de plannen. Wilt u onderstaande 
email petitie onderschrijven en terugmailen naar: actie@noordzee.nl
Wij zorgen dat onze gezamenlijke boodschap bij het kabinet en de 
Tweede Kamer gehoord wordt. Voor argumenten, achtergronden 
zie http://www.noordzee.nl

Heeft u collega's, vrienden of familie die ook zouden willen tekenen?
Stuurt u dit mailtje dan svp aan hen door! (liefst voor 16 december 1999,
maar de actie loopt door tot eind januari 2000).

-------------------------------------------------------------------------

Geachte leden van het Kabinet,

"Op 17 december neemt u een besluit over de plannen voor een 
luchthaven in zee. Ik ben bezorgd dat de enorme kosten van zo'n 
eiland (50 - 100 miljard) gepaard gaan met een forse toename van 
het vliegverkeer om de investering terug te verdienen. Daarnaast 
ben ik professioneel en/of als burger verontrust over o.a.:

* het verdwijnen van de rust, ruimte en de vrije horizon;
* de toename van geluidsoverlast op het strand en in de duinen;
* de effecten op de ecologie van de Noordzee, de Waddenzee en de duinen;
* een toename van de uitstoot van CO2.

Ik vraag u daarom niet verder te gaan met plannen voor een 
vliegveld in zee. Luchtvaartverkeer moeten we op land oplossen en 
niet afwentelen op de zee.

Met vriendelijke groet,

Naam    ......
Beroep  .......

(Vul uw beroep in dan kunnen we gericht aan de politiek melden dat
bijvoorbeeld 250 economen en 300 ITers, etc.. hebben 
ondertekend).

---------------Vliegveld in zee, slecht idee!-----------
Teken a.u.b. de email petitie

Stichting De Noordzee
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
tel: 030 - 2340016

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam