[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] (Fwd) nieuw Aanbod: NPG-nieuwsm@il 1999.11.11 (nr. 1)------- Forwarded Message Follows -------
Date sent:   	Wed, 10 Nov 1999 17:59:34 +0100 (CET)
From:      	Nederlands Platform Gentechnologie <npg@dds.nl>
Subject:    	nieuw Aanbod: NPG-nieuwsm@il 1999.11.11 (nr. 1)

Dit is een eenmalige ongevraagde toezending.
voor gratis abonnement / zie onderaan

========================================================
=======


.........................................
.  NPG-nieuwsm@il 1999.11.11 (nr. 1)  .
.........................................
(c) 1999 NPG. Patents Pending. ;-)

NPG-nieuwsm@il is een wekelijkse bundeling van highlights en artikelen 
op het gebied van "Gentechnologie" en "Patenten op Leven" en wordt 
uitgegeven door Vereniging Nederlands Platform Gentechnologie (NPG).

Colofon:
  samengesteld door onze correspondent Wytze de Lange (WdL)
  eindredactie: Micha Kuiper, NPG.
Nederlands Platform Gentechnologie
t.a.v. redactie NPG-nieuwsm@il
postbus 40066
1009 BB Amsterdam
(bezoekadres: Minahassastraat 1 - 1094 RS A'dam - kamer 211)
tel.: 020-66 84 085 (ma-wo, 12.00-17.00)
fax.: 020-69 37 681
email: npg@dds.nl
wwweb: start.at/npg
girorek.: 820 1522 t.n.v. NPG - Amsterdam

    .....

1) 80% van de Japanse voedselfabrikanten geeft in een enquete aan te
willen switchen naar ggo-vrije soja en mais. Wel worden hierdoor
prijsverhogingen verwacht. Japanse bedrijven betalen hoge premies (tot 50%
extra) voor ggo-vrije soja en mais. 

    .....

2) De voorzitter van het Produktschap Canadese Tarwe vraagt om 
scheidingsmaatregelen van ggo-tarwe en gerst voor deze op de markt 
komen. 

    .....

3)Pioneer Seeds laat weten dat voor een aantal maisvarieteiten er volgend 
jaar alleen maar ggo-versies verkrijgbaar zullen zijn. 

    .....

4)Canadese wetenschappers vormen een coalitie om gentech te
steunen. 

    .....

5)In Amerika is de Safe food coalition van de grond getild, een
verbond van gentechgiganten en voedselindustrie om gentech in een gunsitig
daglicht te stellen. 

    .....

6)Novartis wil de samenwerking met publieke
instellingen (universiteiten e.d) uitbreiden. 

    .....

7)OECD gaat een
consultatieronde doen met NGO's op 20 november a.s. over gentech en
voedselveiligheid. Dit i.v.m. het verzoek van de G-8 om advies inzake
gentech in de landbouw. http://www.oecd.org/subject/biotech 

    .....

8) In Engeland
wordt meer en meer aandacht gevraagd voor gentechingredienten in veevoer
en diervoeding. Volgens Monsanto woordvoerders kan dit een ramp worden
voor de gentechindustrie. 

    .....

9) Xenoexperimenten bij mensen beginnen waarschijnlijk binnenkort. Veel 
zorg 
over virusbesmetting/epidemieen.

    .....

10)De FDA (Food and Drug
Administration) gaat de komende weken een drietal publieke bijeenkomsten
houden over gentechvoedsel. 

    .....

11)Het Amerikaanse patentenbureau heeft het
patent op de Ayahuasca plant (een geneeskrachtige plant uit Zuid-Amerika)
ongeldig verklaard. Het patent was aangevochten door inheemse
volkenorganisaties. Het patent werd ongeldig verklaard op grond van "prior
art" d.w.z. de beschreven eigenschappen waren reeds bekend. 

    .....

12)Op
uitnodiging van de gentechindustrie hebben een twintigtal wetenschappers
nader gekeken naar de risico's van Bt mais op Monarchvlinders. In
tegenstelling tot wat met name de Amerikaanse pers meldde, waren de
wetenschappers behoedzaam en vroegen om meer onderzoek, aldus een
waarnemer ter plekke. 

    .....

13) Medisch gentechonderzoek in de V.S heeft al tot
een aantal overleden patienten geleid. Het overlijden van de patienten is
niet bij de gezondheidsinstanties gemeld. 

    .....

14)Zuid-Korea is bezig om
etiketteringsregels voor ggo's te ontwerpen. Ook in China wordt een
dergelijk geluid hoorbaar. 

    .....

15) Een groeiend aantal senatoren in het
Amerikaanse congres begint aan te dringen op etikettering van ggo's. 

    .....

16)
Het Europees Parlement wil discussie met de Commissie over de recente
beslissing gentechvrij voedsel met 1% besmetting te accepteren. Het EP wil
hierbij inspraak en vindt de 1% te hoog. 

    .....

17)Een brede colaitie van NGO's
in de VS plaatst paginagrote advertenties over de nadelen van gentech in
grote dagbladen in de VS. 

    .....

18)Een groep wetenschappers van het John Innes
Centre in Engeland (meestal voor gentech) heeft al eerder dit jaar een
studie gepubliceerd over de mogelijkheden van het HIV virus en het in
ggo's veel gebruikte Bloemkoolmozaiekvirus om te recombineren. Dit kan!

    .....

19) Een coalitie van NGO's in de VS gaat een rechtszaak aanspannen tegen
de gentechindustrie i.v.m. de machtsconcentratie in de zadensector. 

    .....

20)Het
jongste gerucht gaat over een mogelijke fusie tussen Monsanto en .....
Novartis. 

    .....

21) Het Bt patent van Novartis is in Amerika ongeldig verklaard,
wat een gevoelige klap is voor Novartis. 

    .....

22)De WTO onderhandelingen
trekken uiteraard veel aandacht. Landbouw en gentech zouden wel eens het
struikelblok kunnen gaan vormen.

    .....

23) AVEBE wil toch doorgaan met
gen-aardappels. Vraag is hoeveel hectare dit jaar illegaal verbouwd is.

    .....

24) Brazilie's Biosafety commissie weigert
vergunning aan AgrEvo voor proefvelden met gg-rijst omdat niet is
aangetoond dat er geen milieurisico's zijn. 

    .....

25)
VAI, de voedselindustrie organisatie had enquete gedaan naar houding van
consumenten t.a.v. voedselveiligheid. Een van de uitkomsten was dat
slechts 12% van de ondervraagden positief staat tegenover gentech in de
landbouw. 

    .....

26) Bij het Europees Hof van Justitie is zitting begonnen over
vraag van Franse Raad van State over Bt mais. Mening rechter 25 november,
uitspraak midden volgend jaar. 

27) Gentech-forellen groeien 8x sneller (VS)
bron: Kritisch Konsumeren, AKB, november '99.

28) COGEM faalt in haar taak van beoordeling en controle vergunningen,
zegt haar eigen voorzitter.
bron: NOVA, te lezen in Kritisch Konsumeren, AKB, november '99.

.........................................
.  NPG-nieuwsm@il 1999.11.11 (nr. 1)  .
.........................................
Beste Lezers,

Dit eerste nummer is eenmalig ongevraagd toegestuurd. Daarvoor excuses,
en ook voor eventuele dubbelzendingen.

U kunt zich abonneren door een Reply/verzoek te sturen op deze mail.

Het abonnement is kosteloos, maar wij willen abonnees wel verzoeken een 
vrijwillige bijdrage te storneren aan het NPG.

Maximaal twee maal per jaar zullen wij abonnees lastig vallen met andere
berichten dan deze nieuwsbrief, bijvoorbeeld een verzoek om lid te worden.

Bij volgende afleveringen gaat NPG er naar streven om meer bron-verwijzingen
op te nemen, en de verschenen nummers worden in de toekomst op internet
geplaatst.

de redactie,
Micha Kuiper

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam