[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Kursus: Globalisering: vloek of zegen?Bericht afkomstig van: Mondiaal Centrum en Rosenstock-Huessy-Huis 

Het Mondiaal Centrum en het Rosenstock-Huessy-Huis in Haarlem 
organiseren een kursus internationale ekonomie, onder de titel: 

        Globalisering: vloek of zegen? 

De kursus neemt zes halve zaterdagen in beslag, verspreid over drie 
maanden en begint op 27 november met het - vanwege de topkonferentie in 
Seattle (VS) zeer aktuele thema: Liberalisering van de wereldhandel. 

Het kursusgeld bedraagt f 125,- en de inschrijving, op volgorde van 
aanmelding, staat open tot uiterlijk 15 november bij: 

Mondiaal Centrum 
Parklaan 137 
2011 KT Haarlem 

Onderstaand volgt meer informatie. Een folder is beschikbaar! 

Met vriendelijke groet, 

Arno Duyvesteyn/Mondiaal Centrum, tel. 023-5423540 
Theo Ruyter/Rosenstock-Huessy-Huis, tel. 023-5357208 

------- kursus-info ---------------------------- 

Een kursus over internationale ekonomie 1999-2000 
Globalisering: vloek of zegen? 

Zes bijeenkomsten. Tien docenten. 

Tijdstip en lokatie: zaterdagochtend 9:30-13:00, in de bibliotheek van 
het Rosenstock-Huessy-Huis, Hagestraat 10, Haarlem 

------- 
Waarom? 

Omdat de recente stroomversnelling in de wereldekonomie, genaamd 
globalisering, in Nederland te vaak wordt voorgesteld als een soort 
natuurverschijnsel waar we niets aan kunnen doen. 

Omdat de politieke elite de ogen sluit voor de desastreuze gevolgen van 
de ingebakken instabiliteit van de huidige wereldekonomie. 

Omdat globalisering uiteindelijk de demokratie, in de zin van het 
kollektieve recht van mensen over hun eigen toekomst te beschikken, 
bedreigt. 

Voor wie? 

- Voor mondige burgers, die de ekonomie niet zo maar willen overlaten 
 aan de 'deskundigen' in het algemeen, en 

- voor vrijwilligers in organisaties op het vlak van milieu en 
 ontwikkeling, die hun inzicht in het verschijnsel globalisering 
 willen vergroten. 

--------- 
Programma 

27 november: Liberalisering internationale handel: WTO's Millennium- 
       ronde 

       Docenten: Olivier Hoedeman (TNI) 
            Erik Wesselius (Naar een ander Europa) 

11 december: Sociale aspekten: mondialisering/internationale tweedeling 

       Docenten: Anneke van Luijken (IRENE) 
            Caroline Wildeman (NOVIB) 

 8 januari: Ekologische aspekten mondialisering; de harde bovengrens 
       van ekonomische groei 

       Docenten: Sabina Voogd (Greenpeace) 
            Camilo Ramada (Strohalm) 

22 januari: Kultuur en ekonomie: gelijkschakeling of verscheidenheid 

       Docenten: Joost Smiers (Hogeschool v/d Kunsten, Utrecht) 
            Cees Hamelink (UvA) 

12 februari: Internationaal financieel systeem: van krisis naar krisis 

       Docenten: Barbara Hogenboom (Wiardi Beckman Stichting) 
            Jan Joost Teunissen (FONDAD) 

26 februari: Mondialisering: een kwestie van politiek 

       Vijf docenten, uit elke voorgaande zitting een 

Het maximum aantal deelnemers is beperkt (35), dwz. die het eerst komt 
het eerst maalt. Zonodig is een korting op het kursusgeld bespreekbaar. 

Aanmeldingen dienen uiterlijk 15 november binnen te zijn bij het 
Mondiaal Centrum, Parklaan 137, Haarlem. 

----- Einde doorgestuurd bericht -------------------------------------- 

* Zaterdag 27 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam