[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] molen voor energie-opwekkingWeet iemand of er in Nederland ergens een korenmolen of een andere
historische windmolen gebruikt wordt voor energie-opwekking ?
Zo ja, waar, wie is contactpersoon ?


Jan Klink ( mailto:jan.klink@inter.nl.net )
voorzitter startgroep Lokale Agenda 21 Ravenstein

Weegstraat 1
5371 ND Ravenstein
tel 0486-416199

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam