[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] vooraankondiging congresHallo,

Hierbij de vooraankondiging van een congres in Woerden op 16 december 1999.

vriendelijke groet,
Han Brouwer

<citaat>
Woerden, 22 oktober 1999

Geachte mevrouw, mijnheer,

Goed opgeleide technici zijn onmisbaar om een duurzame samenleving te
realiseren. Maar in de praktijk van het technische onderwijs wordt nog
weinig aandacht besteed aan duurzame technieken en apparatuur.

De Docentenvereniging Energie-Efficiency (DE-E), Intechnium en Fontys
Hogescholen PTH-Rotterdam organiseren daarom op 16 december a.s. het seminar
'Duurzame technieken doen hun intrede in het onderwijs'. Een evenement
waarop de plaats van duurzame techniek en apparatuur in technische
opleidingen op alle niveaus centraal staat. De initiatiefnemers geven
hieraan elk voor hun eigen doelgroepen een invulling (VBO, MBO, HBO).

Het programma bestaat naast een aantal inleidingen ook uit demonstraties,
presentaties en proeflessen van ontwikkelde lesmaterialen en
practicumopstellingen. En op een informatiemarkt presenteren zich
verschillende organisaties met moderne leermiddelen en activiteiten.

Een dag voor docenten, praktijkopleiders en opleidingsdirecteuren over de
praktijk van het onderwijs waarin praktische overwegingen en aanzetten de
hoofdrol spelen.
Een aantal prominente organisaties die sterk betrokken zijn bij onderwijs en
duurzame techniek (OC&W, Novem, Nationaal Centrum DuBo, VROM,
energiebedrijven) nemen deel of presenteren zich.

 Het belooft een interessante dag te worden. Dus noteert u alvast in uw
agenda:

Seminar 'Duurzame technieken doen hun intrede in het onderwijs'
16 december 1999
Gebouw Intechnium, Woerden

Begin november ontvangt u een uitnodigingskrant met het definitieve
programma en een aanmeldingsformulier. De kosten voor deelname aan het
seminar bedragen  100,- incl. BTW, lunch en deelname aan de workshops.
Bovendien ontvangen bezoekers de onderwijsversie van het programma Cycle
Tempo (een programma voor modellering en visualisatie van thermodynamische
processen) met handleiding op CD-Rom. Onder de aanwezigen zullen een aantal
lespakketten, docentencursusplaatsen en  demonstratiemateriaal worden
verloot.

Wij hopen u op 16 december a.s. in Woerden te mogen begroeten.

Voor meer informatie over het seminar kunt u terecht bij het
congressecretariaat van Quint & Partners bv, tel. 055 - 578 6640, fax. 055 -
578 5683.


P.S.,
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op de informatiemarkt. De
informatiemarkt biedt de gelegenheid aan bedrijven en organisaties zich te
presenteren.
Indien u zich hiervoor wilt aanmelden, verzoek ik u met mij contact op te
nemen.
</citaat>


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam