[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] uitnodiging debat over Schiphol & gezondheidDiscussieavond 'Is Schiphol nog wel gezond?'

Milieudefensie en Baanbrekers organiseren op 11 oktober een 
debat tussen bewoners, bedrijfsleven, deskundigen en politici over 
Schiphol en gezondheid. Aanleiding voor de discussie-avond is het 
onlangs verschenen rapport van de Nederlandse gezondheidsraad 
‘Grote luchthavens en gezondheid’, waarin geconcludeerd wordt dat 
vliegvelden de gezondheid van veel mensen benadelen. 

Discussie-avond 	‘Is Schiphol nog wel gezond?’
Datum:			 	maandag 11 oktober 1999
Plaats: 			gemeentehuis Haarlemmermeer, 
Raadhuisplein 1,
					Hoofddorp
Aanvang: 			20.00 uur (zaal open 19.30 uur)


De onderwerpen die worden besproken: 

* effecten van luchtverontreiniging en stank, zoals 
luchtwegaandoeningen en kanker; 
* effecten van geluidshinder als hogebloeddruk, hart- en vaatziekten,
stress en slapeloosheid.

Deelnemers aan de discussieavond zijn onder andere:

* Eisse Kalk gespreksleider, directeur Instituut voor Publiek en 
Politiek
* Prof. W. Passchier algemeen secretaris van de Nederlandse 
Gezondheidsraad
* Arie Oosterlee, GGD Midden-Kennemerland
* Milo Schoenmakers, verantwoordelijk wethouder Schiphol van 
gemeente Haarlemmermeer
* Agnes Kant, lid van de Tweede Kamer voor de SP
* Marijke van Schendelen, lid van Provinciale Staten voor de PvdA
* Ruud Wever, woordvoerder van luchthaven Schiphol

###
Meer informatie
Baanbrekers: Ad en Gerda Roset, 023 – 561 36 10
Milieudefensie: Kees Kodde en Joris Wijnhoven, 020 – 5507 300Kees Kodde ** Milieudefensie ** Postbus 19199, 1000 GD A'dam 
      tel 020 - 550 73 83 / fax 550 73 11 
         tel thuis: 020 - 6631737
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam