[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Uitnodiging voor 7 oktober 1999



Beste mensen. 

Op verzoek van Anton van Walraven, onderstaand een uitnodiging 
voor het volgende Earth Day-overleg, op 7 oktober. 
Wel wat laat, maar wellicht niet te. 

Met vriendelijke groet, 
Omslag, 

Marta Resink 

-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:  "Anton v. Walraven" <avwraven@worldonline.nl> 

Op 3 september jl. troffen 12 geinteresseerden elkaar voor de eerste 
Earth Day 2000 bijeenkomst in Nederland. Een zeer geslaagde 
bijeenkomst. Shalini Ramanthan, internationaal organisator uit 
Seattle, gaf uitleg over het fenomeen Earth Day, waarna een levendige 
discussie volgde over hoe we in Nederland Earth Day op poten kunnen 
zetten. 

In 1970 werd in de Verenigde Staten de eerste Earth Day georganiseerd. 
Het is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd evenement, waaraan 
elk jaar vele miljoenen mensen deel nemen. In aanloop naar de RIO '92 
milieuconferentie werd in 1990 extra aandacht besteedt aan Earth Day. 
Datzelfde gebeurt nu voor Earth Day op 22 april 2000. 

Earth Day is een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de aarde. 
Deelnemende groepen en organisaties zorgen zelf voor de invulling van 
hun Earth Day activiteiten. Naast specifieke Earth Day evenementen, 
zullen ook vooral tastbare resultaten van lopende campagnes en 
verstrekkend beleid ter bescherming van natuur & milieu worden 
gepresenteerd. 

Nederland loopt voorop waar het gaat om duurzame ontwikkeling en het 
ondersteunen van activiteiten ter bescherming van natuur en milieu. 
Vele organisaties en groepen spannen zich daarvoor al jaren lang in, 
en niet zonder resultaat! Daarnaast weten we dat we niet op onze 
lauweren kunnen rusten, de klok tikt door. Dit besef delen we met 
andere organisaties en groepen over de gehele wereld. Velen van hen 
hebben daarom gekozen om deel te nemen aan Earth Day 2000. 
Enkel de deelname zorgt al voor media- en publieke belangstelling, 
welke rechtstreeks het gevolg is van de omvang van het evenement. 
Het internationale coordinatiepunt verwacht dat ong. 500 miljoen 
mensen met Earth Day 2000 in contact zullen komen. 
Voor de deelnemende organisaties geldt dat de hoeveelheid tijd en 
energie en de manier waarop zij met Earth Day aan de gang gaan, 
door hen zelf wordt bepaald. Om een goed effect te bereiken zal het 
echter wel nodig zijn een coordinatiepunt, 'Earth Day Nederland', op 
te zetten en daarvoor hebben we de steun van de Nederlandse natuur- 
en milieu-beschermingsbeweging nodig. 

Op de volgende bijeenkomst op 7 oktober a.s. zullen we de opzet van 
het cordinatiepunt en een campagneplan aan u presenteren. Daarna 
zullen we moeten beslissen hoe de toekomst van Earth Day in Nederland 
eruit gaat zien. 
Voor details verwijs ik u naar de bijgevoegde agenda. 

Namens de deelnemers van de bijeenkomst op 3 september jl., doe ik 
een beroep op u, vraag uw steun voor Earth Day 2000 en nodig u uit 
voor de Earth Day 2000 bijeenkomst op 7 oktober a.s. in het gebouw 
van Vereniging Milieudefensie, Damrak 26, Amsterdam. Aanvang 8 uur 
's avonds. 

Earth Day 2000 biedt ons de mogelijkheid om de handen in een te 
slaan, en grenzen tussen mensen, organisaties, landen, continenten 
en culturen te laten vervagen. Samen vragen we aandacht voor hetgeen 
ons zo aan het hart gaat: de aarde. 

Ik hoop u op 7 oktober a.s. te kunnen begroeten, 

Met vriendelijke groeten, 

Anton v. Walraven 

Met dank aan Vereniging Milieudefensie voor het ter beschikking 
stellen van de bijeenkomst ruimte. 

Bijlage agenda Earth Day bijeenkomst op 7 oktober a.s. 

Voor meer informatie over Earth Day 2000, surf naar 
http://www.earthday.net/worldwide 

Voor aanmeldingen voor de bijeenkomst van 7 oktober a.s. kunt u zich 
wenden tot : 

Anton v. Walraven 
Oude Singel 48 
2312 RB Leiden 
tel/voice/fax: 31 71 512 6997 
e-mail avwraven@worldonline.nl 

---------------------------------------------------------------------- 
Agenda van de Earth Day bijeenkomst op 7 oktober 1999 

20.00 uur Welkom en introductie 

20.15 uur Inleiding door voorzitter en verslag bijeenkomst op 3 sept.jl. 

20.25 uur Presentatie van: 
   - campagne stappenplan Earth Day in Nederland 
   - opzet coordinatiepunt Earth Day Nederland: 
    werkzaamheden, P&O, ruimtebehoefte en kosten plaatje 

21.00 uur Discussie en vragen 

21.30 uur Stemming: wie zijn bereid het co=F6rdinatiepunt Earth Day in 
   Nederland met geld en middelen te steunen. 

21.45 uur Uitkomst stemming bekend maken en samen conclusies trekken 

22.00 uur Vaststellen datum en plaats volgende bijeenkomst 

------------------------------------------------------------------------ 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Zaterdag 27 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam