[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] presentatie Fonds Solidaire EconomieBericht afkomstig van de Vereniging Solidair. 

 Presentatie Ana Maria Fonds - voor een solidaire ekonomie 

 Zaterdag 16 oktober a.s. wordt in het politiek cultureel centrum De 
Balie in Amsterdam het Ana Maria Fonds gepresenteerd door de Vereniging 
Solidair en de Triodos Bank. 
De presentatie vindt plaats van 14:00-16:00 uur. 

 Het Ana Maria Fonds is een stichting ten algemene nutte. Het fonds 
verzamelt incidentele en structurele bijdragen van particulieren en 
bedrijven. Hiermee steunt en stimuleert zij bedrijven en initiatieven 
met een maatschappelijke doelstelling, gericht op zelfwerkzaamheid en 
samenwerking in een solidaire milieuvriendelijke samenleving. 

 Bedrijven en overheden worden uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan 
het fonds. Voorwaarde voor ondersteuning is dat de te ondersteunen 
initiatieven voldoende levensvatbaar zijn. De steun geschiedt in twee 
vormen: materieel door te investeren in de start van bedrijvigheid; 
immaterieel in de vorm van advies en training, begeleiding bij het 
opzetten van een rechtsvorm, organisatieontwikkeling, financieel beheer, 
onderhandelen, PR en presentatie. 
 Met de ondersteuning wordt een zichzelf versterkend effect gecreeerd: 
de op gang geholpen initiatieven zullen zelf ook weer andere 
initiatieven kunnen gaan ondersteunen zodat er daadwerkelijk gebouwd 
wordt aan een solidaire economie. 

Solidair economisch model 

 Dit is de eerste aktie in het lanceren van een nieuw economisch model: 
het solidair economisch model. In de loop van het komende half jaar zal 
dit model in de verschillende aspecten dat het bevat door de Vereniging 
Solidair via verschillende elementen worden gepresenteerd. Op dit moment 
nemen er veertig bedrijven en initiatieven aan dit model deel. 

 Het programma voor 16 oktober ziet er in het kort als volgt uit. 

- Peter Blom zal als directeur van Triodos Bank de samenwerking van de 
 bank met het Ana Maria Fonds uitleggen. 
- Paul Dijkstra zal als een van de initiatiefnemers vanuit de vereniging 
 Solidair de werking van het fonds toelichten. 
- Tot slot zal er een moderatorinterview plaatsvinden met 
 vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven en sprekers van te 
 ondersteunen initiatieven. 

 De dag wordt voorgezeten door de voorzitter van stichting Ana Maria 
Fonds, Peter Schrurs, directeur van de VPRO. 
 Het decor in de zaal wordt verzorgd door mensen die actief zijn in 
'De Blauwe Aanslag' uit Den Haag en 'Plantagedoklaan' uit Amsterdam. 
Beide zijn grote gekraakte panden, waarin mensen wonen en werken. 

 Voor deze presentatie zijn diverse bedrijven en solidaire initiatieven 
uitgenodigd. Van verschillende gemeenten zijn wethouders en ambtenaren 
uitgenodigd. Op deze middag zal in ieder geval dhr. D.B. Stadig, 
Amsterdams wethouder van grondzaken, ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting en stadsvernieuwing aanwezig zijn. Daarnaast zijn aan 
het Ana Maria Fonds verwante initiatieven als Aktie Strohalm en het 
Fonds Democratische Bedrijven (beide uit Utrecht) aanwezig. 

 Het fonds is voortgekomen uit de VAKgroep. De VAKgroep is een 
federatie van bedrijven, woonverenigingen en vrijwilligersprojecten in 
Utrecht, en heeft een zusterorganisatie in Nijmegen, het Verband. 
De ervaringen die binnen de VAKgroep zijn opgedaan gedurende de 25 jaar 
van haar bestaan hebben geleid tot het zetten van deze stap. Met de 
introductie van het Ana Maria Fonds wordt een verdere schaalvergroting 
beoogt. 

 De presentatie duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. Daarna is er tot 
17.00 uur gelegenheid om, met een drankje, verder te praten. 

------------------- 
Noten voor de pers: 

* Met vragen over de presentatie kunt u tot zaterdag terecht bij: 
 Wienand van Dijk, Sonja Knottnerus of Paul Dijkstra, 030-2760930 
 (op werkdagen van 9:00-17:00 uur). 
 Buiten kantooruren kunt u bellen met 06-22768933 (Paul Dijkstra). 

* Vereniging Solidair, Lauwerecht 55, Postbus 1550, 3500 BN Utrecht 
 Email: info@solidair.nl 

* Een uitgebreide persmap wordt u op verzoek toegezonden. 

* Een brochure met informatie over het solidair economisch model is 
 op 16 oktober beschikbaar. 

-------- Einde doorgestuurd bericht ---------------------------- 

* Zaterdag 27 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam