[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Vijfde Internationale Niet-Winkeldag, 27 november  PERSBERICHT / VOORAANKONDIGING 

  Nederland beleeft vijfde Niet-Winkeldag 
  op zaterdag 27 november 1999 

  Buy Nothing Day in 17 landen 

  Sint-Michielsgestel, 30 september 1999 

  Meer groepen dan ooit zullen op zaterdag 27 november de straat op 
gaan om vorm te geven aan de Internationale Niet-Winkeldag. Nu al zijn 
er in zeventien Nederlandse gemeenten groepen aktief met het 
voorbereiden van aktiviteiten. Dat aantal zal de komende weken 
ongetwijfeld nog flink toenemen, zo verwachten de Nederlandse 
kampagne-koordinatoren. Ook internationaal breidt Buy Nothing Day zich 
uit. Dit jaar wordt de 'konsuminderdag' in 17 landen gevierd. 

  Buy Nothing Day/Niet-Winkeldag is een dag van vrolijk en kritisch 
protest tegen de Westerse overkonsumptie, de ongelijke verdeling van 
welzijn en welvaart wereldwijd en de invloed van reklame op ons 
dagelijks leven. Wereldwijd staat de Niet-Winkeldag dit jaar in 
17 landen in het teken van 'Genoeg is genoeg!' 
  Internationaal is het op zaterdag 27 november voor de achtste keer 
'Buy Nothing Day'. In Nederland wordt de Niet-Winkeldag dit jaar voor 
de vijfde keer gehouden. 

*  Nederlandse Niet-Winkeldag 

  In Nederland speelt de Niet-Winkeldag zich vooral af op straat, 
tussen het winkelend publiek. De aktievormen varieren van 
straattheater en het afzetten van koopvrije zones, tot het uitdelen 
van kado-vrijstellingscertifikaten. Vorig jaar werden er in enkele 
steden speciale kramen ingericht waar 'ooit-gekregen-maar-nooit- 
gebruikte' kadootjes konden worden ingeleverd of omgeruild. Ook dit 
jaar zullen dergelijke kramen weer her en der verschijnen. 
  De plaatselijke aktiviteiten worden uitgevoerd door samenwerkings- 
verbanden van verschillende maatschappelijke organisaties, veelal 
milieu- en ontwikkelingsgroepen, lokale ruilhandelkringen (LETS), 
kerkelijke groepen en kritische konsumenten. Aan de akties doen ook 
opvallend veel jongeren mee. 
  Naar verwachting zullen dit jaar ook veel plaatselijke 
Milieudefensiegroepen en wereldwinkels bij de Niet-Winkeldagkampagne 
aansluiten. Ook Jongeren Milieu Aktief roept zijn achterban op om op 
27 november in aktie te komen. 

  De zeventien Nederlandse gemeenten waar initiatiefgroepen 
opvallende Niet-Winkeldag aktiviteiten voorbereiden zijn: Amersfoort, 
Arnhem, Assen, Delft, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Geldrop, Gouda, 
Hilversum, Houten, Leeuwarden, Meppel, Roermond, Rotterdam, Tilburg en 
Zwolle. Het aantal plaatsen zal zich de komende tijd nog uitbreiden. 

  De Nederlandse Niet-Winkeldag-kampagne wordt gekoordineerd door 
Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, in Sint-Michielsgestel. 
Omslag introduceerde de Niet-Winkeldag in 1995 in Nederland. Sindsdien 
neemt de aktieve belangstelling voor dit konsuminder-fenomeen hand 
over hand toe. 

* Wereldwijde aktiedag 

  Ook internationaal krijgt Buy Nothing Day steeds meer navolging. De 
dag wordt dit jaar in ieder geval gevierd in: Australie, Belgie, 
Canada, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannie, Letland, 
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 
Slovenie, Tsjechie en de Verenigde Staten. 
  De aktievoerders die op Niet-Winkeldag overal ter wereld de straat 
op gaan, weten zich gesteund door de uitkomsten van de recente Human 
Development Reports. Deze jaarlijkse rapportages van het 
ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties tonen aan dat 
ongebreidelde konsumptie de kloof tussen arm en rijk verbreedt: 86 
procent van de uitgaven voor persoonlijke konsumptie wordt gedaan door 
slechts 20 procent van de wereldbevolking. 

--------------------------------------------------------------------- 
Noten voor de redaktie: 

* Bel voor informatie over de Internationale Niet-Winkeldagkampagne 
 en voor interviews met initiatiefnemers, aktivisten en 
 plaatselijke organisatoren in binnen- en buitenland: 
 073-5941622 (Marta Resink), 030-2730100 (Dick Verheul) of 
 026-3645094 (Jack Stoop). 

* Op de Niet-Winkeldag-website (http://www.ddh.nl/nwd) is uitvoerige 
 informatie beschikbaar over de Internationale Buy Nothing Day- 
 kampagne, met nieuws en achtergronden, feiten en cijfers, 
 aktieverslagen van vorig jaar en een overzicht van kontaktpersonen 
 in binnen- en buitenland. 

* Het kampagne-logo voor de Nederlandse Niet-Winkeldag werd dit jaar 
 ontworpen door Olivier Rijcken. Dit logo is te downloaden van de 
 website, of wordt u op verzoek toegezonden. 

* Het kampagneteam van Omslag staat ook redakteuren en programmamakers 
 van radio en tv graag met raad en daad bij, bijvoorbeeld met audio- 
 visueel materiaal. 

===================================================================== 
  Bijlage: WAAROM EEN NIET-WINKELDAG? 

*  Ongelijke verdeling 

  De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders 
hebzucht (Mahatma Gandhi). De rijkdom in de wereld is ongelijk 
verdeeld. Twintig procent van de wereldbevolking neemt 86% van de 
wereld-konsumptie voor zijn rekening. De overgrote meerderheid van de 
mensen op deze aardbol moet daarom genoegen nemen met de resterende 
veertien procent. Dat leidt tot honger en armoede in grote delen van 
de wereld en tot schending van mensenrechten. 

* Aantasting van het milieu 

  De Westerse leefstijl vormt een bedreiging voor het milieu op 
aarde. Weliswaar komen er steeds meer milieuvriendelijke produkten en 
energiezuiniger apparaten, maar die verbetering zou volledig teniet 
worden gedaan als iedere wereldbewoner zou gaan leven als een 
Westerling. De luxe waarin de meeste mensen in het Westen leven is 
alleen mogelijk doordat anderen veel te weinig hebben. 
  De CO2-uitstoot vertoont al jarenlang een stijging, terwijl die 
eigenlijk fors zou moeten dalen. De Nationale Milieubalans van het 
RIVM noemt als belangrijkste oorzaak: de toegenomen konsumptie. 

*  Invloed van de reklame 

  De reklame praat ons aan dat we van alles nodig hebben om ons 
gelukkig te voelen of om 'erbij te horen'. Maar geluk heeft meestal 
niets te maken met het bezit van spullen, een auto of meegaan met elke 
modetrend. Produkten dienen vaak als symbolen om iets immaterieels uit 
te drukken: aandacht, gezag, status of identiteit. Of ze dienen ter 
kompensatie van een gevoel van ontevredenheid of frustratie over iets 
anders. 
  Hebben we echt zoveel, en steeds meer spullen nodig? Of zijn onze 
werkelijke behoeften van een heel andere orde? 

*  Buy Nothing Day 

  De Canadees Ted Dave zette een nieuwe trend in, toen hij in 1992 
de eerste Buy Nothing Day uitriep. ,,Als de klant koning is, dan kan 
ik als koning besluiten om 'nee' te zeggen', zo redeneerde hij. 
Sindsdien verovert Buy Nothing Day de wereld. In 1999 doen er al 17 
landen mee. 
  In 1995 introduceerde Omslag de Niet-Winkeldag in Nederland. Op 27 
november 1999 is het woord aan Koning Klant: Genoeg is genoeg! 
===================================================================== 

* Zaterdag 27 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam