[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Re: Global Legislators Organization for a Balanced Enveronment Beste mensen,

 Ik heb onlangs de website van GLOBE ontdekt, wat staat voor Global
Legislators Organization for a Balanced Environment. Zie
http://www.globeint.org/
Hierin zijn thans meer dan 700 parlementariers uit een 100 landen bij
aangesloten om zich in te zetten voor een beter miljeu.

 De volgende nederlandse parlementariers zijn er lid van:
Marijke J. Augusteijn-Esser MP e.mail: ?
Margaretha de Boer MP - e.mail: ?
Jaap Jelle Feenstra MP - e.mail: feenstra@th.parlement.nl
Marijke M. B. Vos MP - e.mail: ?

Eerlijk gezegd lijkt mij dit wat weinig, vooral als je het vergelijkt met de
bezetting van andere landen. Het gemiddelde zou thans uit moeten komen op 7
leden per land. Wat hebben onze "GLOBE" parlementariers eigenlijk in dit
gezelschap gedaan? Opgericht in 1989 bestaat het nu dus al 10 jaar.

Het lijkt me een prima forum om fundamentele kwesties aan de orde te stellen
en van daaruit wetgevingdie de hele mensheid aangaat  voor te bereiden met
aanzetten op alle niveaus varierend van gemeenteraadsnivo tot internationale
verdragen.

Een fundamentele kwestie is bijvoorbeeld de relatie tussen miljeu en
mensenrechten. Een zo losse koppeling als thans werkt onvoldoende.

De bosbranden in Indonesie zijn bijvoorbeeld voor een groot deel veroorzaakt
door ondoelmatige ontwikkelingsprojekten, een groot gebrek aan democratische
controle en een overmaat aan militarisme en nepotisme.

Hierdoor heeft het kunnen gebeuren, dat er in Kalimantan irrigatiekanalen
zijn aangelegd om het water uit de tropische veenwouden af te voeren naar de
oceaan. Maar ja, die veenwouden zijn ingesteld op een bepaalde verdamping
per dag en als je het water voortijdig naar de zee laat stromen, verdampen
ze zichzelf dus droog en kunnen dan goed branden. Een normaal regenwoud is
onbrandbaar. Niks geen El Nino smoes dus.
Gewoon ondeugdelijk bestuur - en daar kunnen we met z'n allen wat aan doen.

Het is ook een mondiaal belang: geen woud is in staat zoveel koolstof te
binden en permanent vast te leggen als juist een veenwoud in de tropen. Het
is dus een miljeu ramp van de eerste orde wanneer al die wouden gekapt
worden om rijstplantjes te kunnen laten groeien - een projekt dat de basis
legde voor het irrigatie,systeem.
Het monitoren van regenwouden op bosbranden vanuit satellieten is dus ook
niet het meest noodzakelijke voor het behoud van tropische regenwouden. Het
monitoren van de waterstromen is veel belangrijker, en vooral zorgen dat het
water niet op andere wijze dan verdamping versneld wordt afgevoerd.

 Het probleem is dus een deugdelijke zorg voor de mensenrechten die rekening
houdt met climatologische effekten van waterbouwkundige projekten - en zo
geformuleerd kan er over gepraat worden zonder nationalistische sentimenten.
We zitten binnenkort met 6 miljard mensen op een aardbol, en die moet wel
leefbaar voor allen blijven en worden.

 Leonard Kater

>

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam