[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] CD-ROM Lokale Agenda NederlandCD-rom "Lokale Agenda 21 in Nederland".


De CD-rom "Lokale Agenda 21 in Nederland" bevat een uitgebreide database
over Lokale Agenda 21 (LA-21) in Nederland: achtergrondinformatie,
praktijkvoorbeelden, notities, nieuwsbrieven, etc.. De CD bevat ook de
integrale tekst van het RIO-handvest: het begin-document van de Verenigde
Naties over Agenda 21. Hiermee is een groot deel van de beschikbare
documenten op het terrein van Lokale Agenda 21 in Nederland ontsloten.

Database op CD-rom
Stichting MOOI heeft het initiatief genomen om de informatie op dit gebied
te ontsluiten. Op de CD-rom "Lokale Agenda 21 in Nederland" is veel
informatie te vinden over projecten die in het kader van LA-21 zijn
uitgevoerd. De informatie is aangeleverd door gemeenten, natuur-en
milieu-organisaties, LA-21 groepen en andere betrokken organisaties.
Alle informatie kan gemakkelijk doorzocht worden via het intypen van eigen
trefwoorden. De lijst met gevonden documenten verschijnt dan op het scherm.
Aan elk document is bibliografische informatie gekoppeld. Hiermee heeft u
meteen informatie over auteur, de organisatie en een eventuele
contactpersoon die u meer kan vertellen over het project. 
Elk document kan op verschillende manieren bekeken worden. Men kan de
originele versie op het scherm krijgen of de tekstversie. De tekstversie kan
binnengehaald worden in een tekstverwerkingsprogramma en verder bewerkt worden.

Bestellen
De CD-rom "Lokale Agenda in Nederland" kunt u bestellen door overmaking van
25 gulden per stuk op gironummer 30 90 596 t.n.v. Stichting MOOI te Nijmegen
onder vermelding van: CD LA-21.

Meer informatie

Stichting MOOI
Marlies Creemers 
Postbus 164
6500 AD  NIJMEGEN
tel.: 024 - 388 85 44
fax: 024 - 388 83 72
email: mooi@antenna.nl


Stichting MOOI
St. Annastraat 22
Postbus 164
6500 AD Nijmegen
Tel.: +31-24-3888544
Fax: +31-24-3888372

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam