[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Het eerste Belgische Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling.Het eerste Belgische Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling "Op
weg naar Duurzame Ontwikkeling?" werd
op 26 augustus 1999 overhandigd aan de Staatssecretaris voor Duurzame
Ontwikkeling, de heer Olivier Deleuze.
Het Federaal Rapport Duurzame Ontwikkeling wordt in overeenstemming met
de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid
inzake duurzame ontwikkeling om de twee jaar opgemaakt door de Task
Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau. Het maakt een
balans op van de bestaande toestand en van het in BelgiŽ op federaal
niveau gevoerde duurzame-ontwikkelingsbeleid. Toekomstverkenningen geven
daarnaast aan hoe het beleid meer koers kan zetten in de richting van de
Rio-doelstellingen en welke instrumenten zich daartoe lenen. 
Meer informatie kunt u vinden op de website
http://www.plan.be/nl/pub/other/detail_other.stm?pub=opsdrep02

-- 
Katrien Debeuckelaere, Expert
Task Force Duurzame Ontwikkeling	Tel.: +32.2.507.74.73
Federaal Planbureau			Fax : +32.2.507.74.86
Kunstlaan 47-49				mailto: kd@plan.be
1000 Brussel				http://www.plan.be
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam