[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] de openbare ruimteIk las in de 'Vrijdagkrant', een advertentieblad die in Voorschoten en
Zoeterwoude wordt verspreid en wordt uitgegeven door Buijze Pers in Noordwijk,
de volgende ingezonden brief waarvan mij de strekking van algemeen belang
lijkt.
Frits Glotze.

>-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^  QUOTE START
VRIJHEID, EMOTIE EN DE AUTO

Sommige mensen weten het zeker! 
Anderen worden heen en weer geslingerd tussen gevoelens van 'recht hebben' en
'verantwoordelijk zijn'. Het wordt steeds moeilijker om recht op ruimte voor de
auto te claimen. Er is een groeiend inzicht in het feit dat ruimte schaars is.
Ruimte die priv: geclaimd wordt, levert wrijving wanneer zij gemeenschappelijk
gebruikt wordt. Denk aan de groene strepen. Ruimte die voor iedereen bedoeld
is, wordt soms als priv:gebied gezien. Denk aan een parkeerplaats voor eigen
huis in een openbare straat.

Daar waar de auto, of de ruimte voor de auto in het geding is, zijn de emoties
heftig. De meest recente voorbeelden in ons dorp zijn: 'de revitalisering van
het centrum', met de vraag of parkeren gratis en in de Schoolstraat moet
blijven, de groene strepen voor de mini-afval-containers en de
'verkeersstructuurnota'.
Waarom zijn die emoties zo heftig? De meeste mensen hebben toch gezonde benen
en een goed hart? We hebben twee NS-stations en er rijden bussen door ons dorp.
Er bestaan goede fietstassen en regenjassen. We weten allemaal dat een
geparkeerde auto net zoveel plaats vraagt als zes geparkeerde fietsen. Het is
inmiddels bekend, hoewel nog niet door iedereen geaccepteerd, dat meer wegen
ook meer verkeer aantrekken. Ook is iedereen zich ervan bewust dat een auto
uitlaatgassen veroorzaakt die niet gezond zijn. Straks kun je een auto gratis
bij het station parkeren terwijl je voor een fiets moet betalen om hem veilig
te stallen. Ik heb altijd geleerd dat schaarse goederen (ruimte in dit geval)
duur zijn. De ruimte voor de auto is een uitzondering op het Voorschotense
beleid: 'de gebruiker betaalt'. Ook voor veel raadsleden is de auto een
gevoelig onderwerp.

Is het dan toch zo, dat regulering van het aurogebruik ook voor veel gezonde
mensen een aantasting van de persoonlijke vrijheid betekent? En zo ja, in
hoeverre mag dit gevoel van persoonlijke vrijheid ten koste gaan van de
belasting van de gezamenlijke ruimte?
Voor wie zich persoonlijk beperkt voelt door verdergaande regulering van het
autogebruik, is het nog mogelijk dit voor te zijn! Het is nog mogelijk om
zonder dwang een zekere mate van onafhankelijkheid van de auto te verwerven.
Daarvoor hoeft de auto heus niet meteen de deur uit. Maar onafhankelijkheid
levert juist vrijheid op, ook onafhankelijkheid van de auto.

Marijke Kleijweg,
Raadslid GroenLinks
Voorschoten.
>-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v  QUOTE STOP

Het Sociaal Cultureel Planbureau gaf zeer recent het antwoord in een rapport
over het Milieubesef van de burger: het besef van de waarde van het behoud en
beheer van de natuurlijke omgeving is van die aard dat het geen tijd, moeite of
kosten mag vergen.... the medium is the ware, but the t.v. does it
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam