[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] de knop omdraaien
.Beste Frits,

In antwoord op je vraag over gezinnen in Leeuwarden: Bouwe de Boer, Energie
coordinator Leeuwarden, weet daar heel wat meer van: 058-2338833.

In Haarlem zijn we met iets soortgelijks bezig, maar dan vanuit een andere
invalshoek. We werken nu aan een campagne die dit najaar van start moet gaan
in een wijk (Europawijk). Mensen die zich door het bezoek van een e-team,
deelname ecoteam of contract met installatiebedrijf commiteren aan deze
campagne krijgen voorgerekend hoeveel geld ze besparen (en dat is meer dan
f150,- !!) en als het lukt ook direct korting van 10% op hun
voorheffingsregeling. Dus direct korting doordat je bespaart. Dat is
trouwens eigenlijk een sigaar uit eigen doos, want die voorheffing is in
principe vrijwillig en dient er vooral toe om ervoor te zorgen dat je aan
het eind van de periode niet in de schulden komt. Maar goed... omdat je
minder energie verbruiken zult kun je die voorheffing direct om laag doen en
zie je dus ook direct resultaat. Dat kan voor een gewoon gezin toch al snel
tussen de 200 en 300 gulden per jaar zijn. We doen daar nog een aantal extra
zaken bij.... de deelnemers krijgen tussendoor informatie over warmtedagen
en het meten van energie (stel dat je niet bespaart en je voorheffing is wel
omlaag.... dan kun je aan het eind van het jaar stevige problemen krijgen en
aan de andere kant: besparen is leuk en meten kan daarbij helpen... een
stimulans dus). We combineren de campagne ook met onze stedenband in Mutare.
Een deel van de besparing wordt omgezet in een (vrijwillige) steun aan
energieprojecten in Mutare. Stel dat je van de f 20,- per maand f5,- opzij
zet voor Mutare. Dan loopt dat al snel op tot f 60,- per jaar. Als 10% van
de 5000 huishoudens mee zou doen (hetgeen geen gekke inschatting is) dan
hebben we dus al snel een aardige som bij elkaar (die ook structureel wordt
omdat je de besparing natuurlijk blijft houden (hoewel die niet in de nieuwe
berekende voorheffing tot uiting komt) en je dus Mutare via de
energierekening blijft steunen). We informeren de wijk goed over wat in
Mutare allemaal met dat geld gebeurt. Zo snijdt het mes aan vele kanten!

We zijn nog niet rond met deze campagne en zitten feitelijk midden in de
besprekingen over opzet en rolverdeling, financien etc... Er zijn veel
partijen bij betrokken hetgeen een zorgvuldige en voorzichtige opbouw van de
campagne vereist.

Een belangrijk verschil met de aanpak in Leeuwarden is dat het hier echt
gaat om een wijkgerichte (en bijna straatgerichte) aanpak waar alle partijen
vanaf het begin bij betrokken zijn.

Groetjes, Thijs de la Court

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam