[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Internationaal jongerenforum over D.O. In Rusland, sept'99Beste mensen. 

Nog rijkelijk vroeg, maar toch wil ik onderstaande bijeenkomst alvast 
even melden. Nu is er nog alle tijd om jongeren(organisaties) op deze 
bijeenkomst te attenderen. 
Nadere info is verkrijgbaar bij Vereniging '31: 020-6383918. 

Met vriendelijke groet, 
Omslag, 

Marta Resink 

------- Internationaal jongerenforum over Duurzame Ontwikkeling -------- 

Van 29 september tot 3 oktober organiseert het Siberisch Jeugdinitiatief 
een konferentie rond het symposium Duurzame Ontwikkeling: Mythe of 
Realiteit? De konferentie vindt plaats in Novosibirsk/Rusland. 

Doel is om jongeren en jongerenorganisaties van over de hele wereld te 
betrekken bij problemen op wereldniveau, mbt duurzame ontwikkeling. En om 
een aktieplan te maken. 

Tijdens de konferentie zijn er lezingen, diskussies en workshops. De 
workshops worden voorbereid door internationale jongerenteams. Thema's 
zijn oa. milieu en ontwikkeling, federalisme, jongerenwerk en 
vrouwen-issues. 

Genodigden zijn oa. afgevaardigden van de Club van Rome, UNESCO, The 
World Future Studie Federation en The Commission on Global Governance. 

Tevens vindt er tijdens de hele week een grot muziekfestival plaats. 

Werktalen zijn Engels en Russisch. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij de Vereniging '31 (Amsterdam). 
Telefoon: 020-6383918. 

----- Einde bericht ------------------------------------------------- 

* Oorlog is geen oplossing! * <http://www.ddh.nl/vrede> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling  -  omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam