[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame Agenda(Automatisch gegenereerd bericht) 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 
Dit overzicht verschijnt elke 10-e van de maand in de Duurzaamlijst. 

De volledige agenda (500 agendapunten voor de komende 11 maanden) 
is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 10-05-99 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie uit de agenda van 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

* AKTIE AGENDA 1999 

* MEI 1999 

Wo 12 mei 15:00-17:00 College: Landgebruik en duurzaamheid, door P. 
Kooij (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam over de drempel. RUG, 
Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

Wo 19 mei 15:00-17:00 College: Bestaat ekologische duurzaamheid? 
Door H. van der windt (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam over de 
drempel. RUG, Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

Di 25 - do 27 mei World Sustainable Energy Fair, vooral gericht op 
vernieuwbare energiebronnen, energie uit afval en duurzaam 
transport. RAI, Amsterdam. Info: 00-44-181-289-8989. Email: 
sustan@emml.co.uk. Web: www.emml.com 

Wo 26 mei 15:00-17:00 College: Duurzaamheid en literatuur, door H.F. 
van der Berg (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam over de drempel. 
RUG, Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

* JUNI 1999 

Do 3 - vr 4 jun Internat. konferentie Second International Symposium 
on sustainable household consumption. Ihkv HOMES-programma. 
Groningen. Voor wetenschappers met interesse in ekonomische, sociale 
en beleidsmatige aspekten van houshoudelijke konsumptiepatronen. 
Org: IVEM. Info: 050-3636921 of 3634612. Email: 
k.j.kamminga@fwn.rug.nl. 

Za 5 jun 10:00-17:00 Open dag op De Kleine Aarde, ihkv landelijke 
Dag voor Duurzame Energie. Het Klaverblad 1, Boxtel. Org: De Kleine 
Aarde. Info: 0411-684921. 

Wo 9 jun 15:00-17:00 Afsluiting college-reeks Duurzaam over de 
drempel. Lezing door minister Pronk (VROM) over de politieke 
konsekwenties van duurzaamheid. RUG, Groningen. Info: Email: 
arctisch@let.rug.nl. 

Wo 9 - vr 11 jun Manifestatie Mobiliteit als uitdaging, rond 
konkrete oplossingen voor mobiliteitsvraagstuk in de Rijnmond. 
Rotterdam. Vooraf opgeven: 010-4081886. Org: Oa. Rotterdamse 
Duurzaamheidsclub. Web: www.mobiliteit.org. 

Do 17 - vr 18 jun (beperkte openingstijden) Opening 'Miliehuis 
Mondiaal': wat hebben milieuvriendelijk wonen en duurzaam bouwen te 
maken met internat. samenwerking? Milieuhuis, Zwolle. f2,50. Met 
'walkman-tour'. Org: Natuur en Milieu Overijssel. Info: 038-4217166. 

Vr 18 jun 9:00-16:00 Konferentie 'Gemeenten en Lokale Agenda 21'. 
Graaf de Ferraris-Gebouw, Brussel. Org: Steunpunt Lokale agenda 21, 
ism Aminal. Info: Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling: 
0032-2-536.19.40. 

Vr 18 jun 9:00-16:00 Konferentie 'Gemeenten en Lokale Agenda 21'. 
Graaf de Ferraris-Gebouw, Brussel. Org: Steunpunt Lokale Agenda 21, 
ism Aminal. Info: Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling: 
0032-2-536.19.40. 

Zo 27 jun Open dag en informatiemarkt op De Kleine Aarde. Thema: 
Duurzaam Bouwen voor Iedereen. Het Klaverblad 1, Boxtel. Org: De 
Kleine Aarde. Info: 0411-684921. 

* NOVEMBER 1999 

Za 27 nov Internationale Niet-Winkeldag/Buy Nothing Day. Wereldwijd 
akties tegen overkonsumptie en de invloed van reklame. Straat-akties 
in heel Nederland. Aktiehandleiding beschikbaar. Koordinatie in 
Nederland: Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Info: 
073-5941622 of 030-2730100. Email: omslag@antenna.nl. Website: 
http://www.ddh.nl/nwd. 

* EINDE 10-05-99 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag, Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - omslag@antenna.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9812- 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam