[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame Agenda(Automatisch gegenereerd bericht) 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 
Dit overzicht verschijnt elke 10-e van de maand in de Duurzaamlijst. 

De volledige agenda (500 agendapunten voor de komende 11 maanden) 
is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 10-06-99 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie uit de agenda van 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

* AKTIE AGENDA 1999 

T/m zo 12 sep 1999 Foto-expositie 'Uit de cocon', met foto's van 
Margriet Smulders over arme vrouwen in India die op een duurzame 
manier Tasar-zijde vervaardigen. Ned. Textielmuseum, Goirkestraat 
96. Tilburg. Info: 013-5367475. 

* JUNI 1999 

T/m vr 11 jun 1999 Manifestatie Mobiliteit als uitdaging, rond 
konkrete oplossingen voor mobiliteitsvraagstuk in de Rijnmond. 
Rotterdam. Vooraf opgeven: 010-4081886. Org: Oa. Rotterdamse 
Duurzaamheidsclub. Web: www.mobiliteit.org. 

Za 12 jun - za 25 dec Elke zaterdagochtend van 09:00-12:00 
Radioprogramma Licht op Groen - over milieu en duurzame 
ontwikkeling. Q-radio: 1224 AM of via de kabel. Info: Q-radio: 
0575-515514. (#m #d). 

Do 17 - vr 18 jun (beperkte openingstijden) Opening 'Miliehuis 
Mondiaal': wat hebben milieuvriendelijk wonen en duurzaam bouwen te 
maken met internat. samenwerking? Milieuhuis, Zwolle. f2,50. Met 
'walkman-tour'. Org: Natuur en Milieu Overijssel. Info: 038-4217166. 

Vr 18 jun 9:00-16:00 Konferentie 'Gemeenten en Lokale Agenda 21'. 
Graaf de Ferraris-Gebouw, Brussel. Org: Steunpunt Lokale Agenda 21, 
ism Aminal. Info: Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling: 
0032-2-536.19.40. 

Di 22 jun 14:45-18:00 Uitreiking wisseltrofee Lokale 
Duurzaamheidsspiegel aan gem. Rotterdam. Vooraf inhoudelijke 
diskussie met andere gemeenten over lokale duurzaamheid. Burgerzaal, 
Stadhuis, Rotterdam. Org: NCDO/Gem. Rotterdam. Info: 020-5503555. 
(#d). 

Zo 27 jun Open dag en informatiemarkt op De Kleine Aarde. Thema: 
Duurzaam Bouwen voor Iedereen. Het Klaverblad 1, Boxtel. Org: De 
Kleine Aarde. Info: 0411-684921. 

* AUGUSTUS 1999 

Zo 29 aug Full Colour Festival: muziek, info-markt, workshops, 
kinder- en jeugdboulevard. Emmen. thema's ontwikk.samenw., duurz. 
ontwikk. en multi-kultuur. Org: Stichting Earth. Info: 0591-612825. 
(#i) 

* SEPTEMBER 1999 

Wo 29 sep - zo 3 okt Internationale jomgrenkonferentie rond 
symposium Duurzame Ontwikkeling: Mythe of Realiteit?'. 
Novosibirsk/Rusland. Org: Voertalen: Engels en Russisch. Info: 
Vereniging '31: 020-6383918. 

* OKTOBER 1999 

Wo 20 - ma 25 okt AANV> Internationale konferentie 'Towards Car-free 
Cities', voor aktivisten, kampagnevoerders, onderzoekers en andere 
belangstellenden. Krakow (Polen). Uitwisseling oost/west, ideeen, 
ervaringen, plannen en (gezam.?) kampagnes. Org: Div. milieu-org's. 
Info: http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws/1999 Email: 
carbusters@wanadoo.fr 

* NOVEMBER 1999 

Do 25 - vr 26 nov Duurzame energie-konferentie, over alle 
belangrijke duurzame energie-opties. Noordwijkerhout. Org: 
Congresbureau Van Namen & Westerlaken. Info: 024-3234471 (Susanne 
Pauwels). Email: s.pauwels.nw@prompt.nl. (#m #d). 

Za 27 nov Internationale Niet-Winkeldag/Buy Nothing Day. Wereldwijd 
akties tegen overkonsumptie en de invloed van reklame. Straat-akties 
in heel Nederland. Aktiehandleiding beschikbaar. Koordinatie in 
Nederland: Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Info: 
073-5941622 of 030-2730100. Email: omslag@antenna.nl. Website: 
http://www.ddh.nl/nwd. 

* EINDE 10-06-99 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag, Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - omslag@antenna.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9812- 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam