[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Er is meer dan Kosovo ! 
De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) verzamelen zich in de nacht van 4 op 5 mei op de Dam in Amsterdam voor een "wake". Uitgerust met megafoons, fakkels en pamfletten, willen de jongeren de aandacht vestigen op oorlogen en mensenrechtenschendingen elders in de wereld. Tijdens de wake worden een groot aantal landen omgeroepen waar oorlog en onderdrukking heerst. De demonstratie is universeel, mensen uit andere politieke hoeken en burgers uit het hele land zijn van harte welkom.
 
De wake is op 4 mei van 23:30 tot 00:30 bij het paleis op de Dam in A'dam.
 
 
MASSAMOORDEN IN 1998 GEBASEERD OP VN DOCUMENTATIE: DE TOP VIJFTIEN

Op veel plaatsen is de wereld nog steeds een zeer onveilige plaats. In tenminste vijftien landen werden alleen al in 1998 honderden of duizenden mensen vermoord door leger, paramilitairen en politie: anderen `verdwenen'. In de meeste van die landen speelde een (soms grootschalig) conflict, waarbij ook gewapende oppositiegroepen veel slachtoffers maakten.

1 Algerije: duizenden burgers werden in 1998 gedood; in enkele gevallen waren het de veiligheidstroepen of door de overheid bewapende milities die buitengerechtelijke executies pleegden, in andere gevallen waren het gewapende groeperingen die zichzelf `islamitische groepen' noemen, en die opzettelijk en willekeurig mensen doodden. De Algerijnse premier verklaarde in februari 1998 dat van 1992 tot 1997 in totaal 26.536 burgers en leden van de veiligheidstroepen gedood waren. Hoeveel mensen tijdens militaire operaties of in andere situaties door veiligheidstroepen zijn gedood, bleef onvermeld. Volgens andere bronnen lag het totale aantal doden voor dezelfde periode tussen de 65.000 en 100.000.

2 Afghanistan: duizenden mensen werden opzettelijk en stelselmatig gedood; duizenden anderen werden nog steeds vermist. Talrijke burgers werden gedood bij opzettelijke of lukrake aanvallen van de strijdende facties op de burgerbevolking in woonwijken.
 
3 Rwanda: De veiligheidstroepen en gewapende oppositiegroeperingen hebben duizenden ongewapende burgers gedood. Het aantal 'verdwijningen' is scherp gestegen.

4 Kongo (Democratische Republiek): duizenden mensen werden buitengerechtelijk geŽxecuteerd.

5 Colombia: veiligheidstroepen en paramilitaire troepen die met de steun of stilzwijgende instemming van de veiligheidstroepen opereerden, hebben meer dan duizend burgers gedood. Veel slachtoffers werden gemarteld alvorens ze werden gedood. Ten minste 150 mensen
`verdwenen'.

6 Angola: Botsingen tussen regering en troepen van UNITA namen toe, met name in het noorden, de gebieden van de diamantmijnen in het noordoosten en de centrale hooglanden. Honderden doden waren het gevolg en duizenden burgers raakten ontheemd.

7 BraziliŽ: De politie en doodseskaders die banden onderhielden met de veiligheidstroepen, doodden honderden mensen onder omstandigheden die duidden op buitengerechtelijke executies.

8 Burundi: De veiligheidstroepen en gewapende oppositiegroeperingen doodden honderden ongewapende burgers. Tal van buitengerechtelijke executies vonden kort na arrestatie plaats.

9 Kongo (Republiek): Honderden ongewapende burgers en gevangengenomen strijders werden door regeringstroepen en aan hen verbonden milities buitengerechtelijk geŽxecuteerd.

10 Soedan: Soldaten en milities hebben honderden burgers buitengerechtelijk geŽxecuteerd. Soldaten en milities hebben tal van vrouwen en kinderen ontvoerd; over het lot van honderden in voorgaande jaren ontvoerde mensen was nog steeds niets bekend.

11 India: Ook in 1998 waren er weer 'verdwijningen' en naar verluidt vonden er honderden buitengerechtelijke executies plaats.

12 Irak: Honderden mensen, onder wie ook politieke gevangenen, zouden zijn terechtgesteld; enkelen van hen zijn mogelijk buitengerechtelijk geŽxecuteerd.

13 JoegoslaviŽ (Federale Republiek): Honderden etnische Albanezen en kleinere aantallen ServiŽrs of Montenegrijnen werden tijdens het gewapend conflict in Kosovo gedood. Velen van hen werden door de politie buitengerechtelijk geŽxecuteerd of opzettelijk en willekeurig door gewapende etnische Albanezen gedood. Honderden mensen, allen etnische Albanezen, `verdwenen' door toedoen van veiligheidstroepen.

14 Togo: Honderden mensen werden buitengerechtelijk geŽxecuteerd door de veiligheidstroepen.

15 Tsjaad: Honderden mensen werden door de veiligheidstroepen buitengerechtelijk geŽxecuteerd; velen werden voor hun dood gemarteld.
 
Wij zullen onze documentatie nog verder uitwerken voor 4 Mei en hopen u deze nacht terug te zien.
 
Met vriendelijke groet,
 
Tijn Smithuis
Internationaal Secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA