[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Zacht geritselBeste mensen. 

Het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO vzw) heeft het initiatief 
genomen tot het uitgeven van een driemaandelijkse - Nederlandstalige - 
krant: Zacht Geritsel. 
Het eerste exemplaar is zojuist uit. Zeer informatief en inspirerend! 

Een greep uit de onderwerpen: 

- VODO-memorandum voor vergroening van het belastingstelsel 
  (de volledige tekst van het memorandum is gratis te bestellen!) 
- Steunpunt Lokale Agenda 21 van start 
- VUB-onderzoekers lichten gemeenten door op lokaal beleid 
- LA-21 aanpak van Brugge en Leuven 
- Konferentie Gemeenten en LA 21 (Brussel, 18 juni) 
- Landbouw met gezond boerenverstand (over voedselsoevereiniteit) 
- BouwTeams (parallel aan EcoTeams) 

Het adres van VODO vzw is: Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel/Belgie 
Telefoon: 0032-2-536.19.40   Fax: 0032-2-536.19.43 
Email: vodo@ngonet.be 

Met vriendelijke groet, 
Omslag, 

Marta Resink 

* Oorlog is geen oplossing! * <http://www.ddh.nl/vrede> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling  -  omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam