[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] MAI en Duurzame OntwikkelingReplies to msg 26 Apr 99: lokabaal@dsl.nl (De Fabel van de illegaal)

 DFvd> De campagne tegen Millennium Ronde en de voortgaande
 DFvd> liberalisering in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) komt
 DFvd> goed op gang. 

Dat is een goed bericht.
Ik vraag me alleen af waarom je dat in deze mailinglijst moet tegenkomen.
Lees je een bericht over duurzaam bouwen en zit je vervolgens bij de
wereldhandel.
Je kan natuurlijk alles waar je tegen bent wel onder 'Duurzame Ontwikkeling'
verstaan.
Mar dan vraag ik me af of daarmee de bedoeling van deze lijst niet wordt
overschreden.

Ik merk twee soorten aspecten op die in deze lijst aan de orde komen:
A. het werken aan een eigen duurzame (leef-)omgeving: HET MICRO NIVEAU
B. globale (wereldwijde) ontwikkelingen, machtsconcentrerende tendensen, zoals
in dit geval dat van het Wereldhandelssysteem HET MONDIALE NIVEAU

Misschien is dit aanleiding om de lijst te splitsen in die twee duurzame
ontwikkelings-ervaringen, en de omschrijving van de betreffende bedoelingen van
de beide lijsten ook daarop afstemmen.

Gegroet,
Frits Glotze.


... after each 49 year redistribution of assets and forgiveness of debts?
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam