[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [Duurzaamlijst] duurzaam een wijk bouwenEen aanvulling op de opmerking over Heerhugowaard:
Bij Heerhugowaard wordt gewerkt aan de VINEX-locatie HAL: deze
VINEX-locaties bevindt zich in het grensgebied tussen Heerhugowaard,
Alkmaar en Langedijk en deze drie gemeentes werken dan ook samen op de
VINEX-locatie. In Heerhugowaard-Zuid, onderdeel van de VINEX-locatie
HAL, zijn ambitities om deze wijk emissie-neutraal te maken, onder
andere door veel gebruik te maken van zonne-energie (met name
zonnestroompanelen / PV). Vandaar dat dit onderdeel van HAL 'Stad van de
Zon' wordt genoemd.

Met vriendelijke groet,
Bianca de Wit

> -----Original Message-----
> From:	f.glotze@dosgg.nl [SMTP:f.glotze@dosgg.nl]
> Sent:	maandag 12 april 1999 22:42
> To:	duurzaamlijst@ddh.nl
> Subject:	[Duurzaamlijst] duurzaam een wijk bouwen
> 
> Op een eerdere oproep mij op weg te helpen in de richting van een
> '100%
> Duurzaam te bouwen wijk' kreeg ik een aantal reacties, waarvoor mijn
> dank en
> waarop ik per netmail heb gereageerd.
> 
> Het lijkt me informatief, en dit medium leent zich daar ook toe om
> hier nog een
> samenvatting op te nemen van de suggesties:
> 
> 1. Gemeente Apeldoorn heeft gewerkt met Duurzaam Aanpasbaar Flexibel
> (DAF)
> 2. De gemeente Heerhugowaard is de stad van de zon in HAL' geworden en
> wordt
> gerekend tot de 'emissie-neutrale wijken'. 
> 3. In plaats van grond-exploitatie kan je ook planexploitatie als
> verevenings-systematiek nemen. De VNG schreef daarover een paar jaar
> geleden
> een nota. Dit biedt veel meer ruimte voor duurzaam bouwen.
> 4. Houd de website van Novem in de gaten:  www.novem.nl
> 5. In het boek 'De duurzame stad' van Harrie Perebooms e.a. staan
> nuttige
> suggesties. Uitgeverij Aeneas, Best. ISBN  90-75365-11-x. NLG 49,85
> 6. Er wordt in den landen al gewerkt met het bouwen van woningen die
> 'energie-neutraal' zijn. Dat wil zeggen dat die huizen uiteindelijk
> evenveel
> energie ontlenen aan het openbare net als er in stoppen.
> 
> Mocht dit lijstje aangevuld kunnen worden: ik houd me aanbevolen.
> 
> Met vriendelijke groeten,
> Frits Glotze
> 
> 
> 
> ... ontwikkelingssamenwerking: stroomlijnen van de vrije markt?
> --
> |Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
> |Internet: f.glotze@dosgg.nl
> |
> | Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his
> own.
> 
> -----------------------------------------------------------------
> De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
> voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
> opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> -----------------------------------------------------------------
> Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam