[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] duurzaam een wijk bouwenOp een eerdere oproep mij op weg te helpen in de richting van een '100%
Duurzaam te bouwen wijk' kreeg ik een aantal reacties, waarvoor mijn dank en
waarop ik per netmail heb gereageerd.

Het lijkt me informatief, en dit medium leent zich daar ook toe om hier nog een
samenvatting op te nemen van de suggesties:

1. Gemeente Apeldoorn heeft gewerkt met Duurzaam Aanpasbaar Flexibel (DAF)
2. De gemeente Heerhugowaard is de stad van de zon in HAL' geworden en wordt
gerekend tot de 'emissie-neutrale wijken'. 
3. In plaats van grond-exploitatie kan je ook planexploitatie als
verevenings-systematiek nemen. De VNG schreef daarover een paar jaar geleden
een nota. Dit biedt veel meer ruimte voor duurzaam bouwen.
4. Houd de website van Novem in de gaten:  www.novem.nl
5. In het boek 'De duurzame stad' van Harrie Perebooms e.a. staan nuttige
suggesties. Uitgeverij Aeneas, Best. ISBN  90-75365-11-x. NLG 49,85
6. Er wordt in den landen al gewerkt met het bouwen van woningen die
'energie-neutraal' zijn. Dat wil zeggen dat die huizen uiteindelijk evenveel
energie ontlenen aan het openbare net als er in stoppen.

Mocht dit lijstje aangevuld kunnen worden: ik houd me aanbevolen.

Met vriendelijke groeten,
Frits Glotze... ontwikkelingssamenwerking: stroomlijnen van de vrije markt?
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam