[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] nieuwe generatie zonnepanelen (A)Frank,

n.a.v. het door jou ingebrachte persbericht een paar vragen.
- wat bedoel je 2,5 keer zoveel zonne-energie en 1,25 keer zoveel
zonnestroom?
- hoe verhouden julle amorfe zonnecellen zich tot kristallijne wat betreft
rendementsverlies door  beschaduwing en opwarming?

Han Robanus
Dienst Stadsbeheer
gemeente Den Haag

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam