[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] nieuwe generatie zonnepanelenHallo,

Hierbij een persbericht dat wellicht interessant is voor de leden van de
mailinglist over een nieuwe generatie zonne-panelen.

Met vriendelijke groeten,

Frank van der Vleuten
Free Energy Europe
====
Franse zonnepanelen leveren 200 % meer op

(Eindhoven, 10 april 1999)

In Noord Frankrijk wordt een nieuwe generatie zonnepanelen gefabriceerd, die
drie keer zo veel opleveren dan de in Nederland meestal toegepaste
kristallijn silicium zonnepanelen. Per bestede Euro leveren de Franse
panelen ongeveer 2,5 keer zo veel zonne-energie oppervlak op en leveren ze
ca 25 % meer zonnestroom.

Toepassing op daken en gevels van woningen en gebouwen maakt dus relatief
grote besparingen op conventionele dak- en gevelbedekking mogelijk, is beter
zichtbaar en de benodigde investering is eerder terugverdiend.

Het betreft de vierde generatie amorf silicium zonnepanelen die worden
gefabriceerd in zonnecelfabriek Free Energy Europe SA, een 100 % dochter van
de Eindhovense Free Energy Europe-groep. Er zijn plannen ook in Nederland
een produktie van deze zonnepanelen op te zetten.

De betreffende (foto-voltaÔsche) zonnepanelen zetten licht-energie direct om
in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit kan worden omgezet in 220 volt
netspanning en met het elektriciteitsnet worden gekoppeld. De teveel
opgewekte energie kan dan aan het elektriciteitsbedrijf worden geleverd en
weer worden opgehaald zodra daar behoefte aan is. Een andere mogelijkheid
is, het tijdelijk opslaan van de opgewekte energie in een accu.
Foto-voltaÔsche (PV-) zonnepanelen worden sinds geruime tijd toegepast in de
ruimtevaart. In die toepassing draait het om maximale opbrengst per
oppervlakte- of gewichtseenheid; de kosten zijn daar van secundair belang.
Ook in de wetenschappelijke wereld is de prijs van zonne-energie niet
wezenlijk belangrijk; wetenschappers kunnen slechts scoren met hoge
omzettings-rendementen, nieuwe materiaalcombinaties of innovatieve
celconcepten.

In de belangrijkste markten voor zonne-energie, waaronder de netgekoppelde
toepassingen in Nederland, is de prijs/prestatieverhouding van het grootste
belang. Een maat voor prestatie is, in hoeverre de zonnepanelen voldoen aan
de doelstellingen van de gebruiker. In de meeste gevallen is dit een mix van
emotionele en ideŽle doelstellingen, zoals imago, P.R. en milieu
overwegingen, en economische doelstellingen zoals prijs per kWh,
terugverdientijd en besparing aan dak- en gevelmaterialen.

Momenteel staan de emotionele en ideŽle doelstellingen bij de aanschaf van
een zonne-energie installatie nog sterk op de voorgrond. Om die reden is het
belangrijk, dat voor een bepaald budget zoveel mogelijk goed zichtbare
zonnepanelen worden geplaatst. Aan deze voorwaarde voldoen de Franse
zonnepanelen als geen andere. Voor f 10.000,- wordt, aan grootverbruikers,
ruim 31 m2 aan zonnepanelen geleverd; grootverbruikers van kristallijn
silicium zonnepanelen krijgen niet meer dan 12,5 m2 zonnepanelen voor dit
geld. De economische voordelen van de Franse panelen (25 % meer
energieopbrengst en een grotere besparing aan dak- en gevelmaterialen)
krijgt men op de koop toe. Bovendien zien veel partijen uit de bouwsector de
nieuwe ďdunne filmĒ panelen als esthetisch aantrekkelijker. De kleur is die
van egaal bruin getint glas, waar kristallijn silicium zonnepanelen bestaan
uit fel blauwe vierkante of ronde zonnecellen.
In Nederland zijn de voordelen van de zonnepanelen uit Frankrijk nog
nauwelijks bekend. Vrijwel alle toepassingen zijn tot op heden uitgevoerd
met de veel duurdere kristallijn silicium zonnepanelen. Wellicht worden de
Franse panelen in Nederland ontdekt, zodra ze ook in Nederland worden
geproduceerd.

Voor meer informatie:
Free Energy Europe bv
Telefoon: 040-2901245; Fax: 040-2901249
e-mail: info@free-energy.net
internet: http://www.free-energy.net


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam