[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] LA 21 CD ROMBeste mensen,

Hierbij een verzoek om mee te werken aan een data-base op CD ROM over LA 21.
Op dit moment zijn we bezig met het verzamelen van informatie/documenten.
Voor meer informatie: lees de bijgesloten brief.

Met vriendelijke groet, Marlies Creemers
****************************************************************************
*******************************************Nijmegen, 17 maart 1999				
betreft:	LA-21 CD					
kenmerk:	MC/99/1					
bijlage(n):	2					
		
Beste mensen,

Graag vraag ik jullie aandacht voor een nieuw LA 21 project. Stichting MOOI
werkt momenteel met financiλle steun van de Rabobank aan de LA 21 CD. Dit
is een CD-rom met daarop zoveel mogelijk Nederlandstalige documenten op het
gebied van Lokale Agenda 21. Doel van het project is de verspreiding en het
gebruik van LA 21 informatie te verbeteren.
De documenten zullen in hun geheel op de CD worden geplaatst. De gebruiker
kan erdoor heen bladeren via een titellijst. Ook kan hij relevante passages
terugvinden door het intypen van eigen trefwoorden.
De LA 21 CD zal 4 keer per jaar worden uitgebracht. Iedere versie bevat de
documenten van de vorige CD plus nieuw uitgebrachte LA 21 documenten. Op
deze wijze hopen we iedereen permanent op de hoogte te houden van de laatste
ontwikkelingen op LA 21-gebied.

Op het ogenblik zijn we bezig met het verzamelen van documenten. Wellicht is
ook uw instelling/groep actief op het gebied van LA 21. Wanneer u hierover
informatie bezit, zouden we die graag willen opnemen. In ruil daarvoor
ontvangt u van ons gratis de 21 Cities-CD, met daarop 225 websites over LA
21 uit 105 Europese steden.

Bijgevoegd treft u twee formulieren. De eerste is het copyright-formulier.
Hiermee geeft u aan op welke wijze het document op de CD mag worden
vertoond. Het tweede is het info-formulier. Hierop worden bibliografische
gegevens over het document vastgelegd. Deze informatie wordt samen met het
document op de CD vertoond. Stuurt u beide formulieren in, samen met het
document. In geval van meerdere documenten moet u nog even kopieλn van de
formulieren maken.
Documenten worden niet retour gezonden in verband met het losbladig maken
voor het scannen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet, namens Stichting MOOIMarlies CreemersBijlage 1	copyright-formulier

Ondergetekende stelt de volgende documenten beschikbaar voor de LA 21 CD en
kiest daarbij voor ιιn of meerdere van de volgende weergaven:

	weergave 	weergave	weergave
titel	van origineel*	van tekst**	van doc-info***
	ja / nee	           ja / nee	            ja / nee
			
	ja / nee	           ja / nee	            ja / nee
			
	ja / nee	           ja / nee	            ja / nee
			
	ja / nee	           ja / nee	            ja / nee
			
	ja / nee	           ja / nee	            ja / nee
			
 
*        De gebruiker krijgt de originele pagina's te zien, dit zijn
scans (foto's) van de papieren pagina's. De             tekst
kan doorzocht worden op trefwoorden, markering van treffers is niet mogelijk.
**       De gebruiker krijgt de OCR-tekst te zien, dat is kale tekst
zonder plaatjes en met een minimale lay-out.          In deze
tekst worden evt. treffers op zoekvragen gemarkeerd. Desgewenst kan de
gebruiker de tekst          kopiλren naar een
tekstverwerkingsprogramma.
***	De gebruiker krijgt de document-informatie te zien, dat is de
bibliografische informatie over het         document (zie ook
bijlage 2).

Gegevens organisatie
Naam: 		………………………………………………………………………………….
Contactpersoon:	………………………………………………………………………………….
Postadres:	………………………………………………………………………………….
Postcode + plaats: 	………………………………………………………………………………….
Land: 		………………………………………………………………………………….
Tel: 		………………………………………………………………………………….
Fax: 		………………………………………………………………………………….
E-mail: 		………………………………………………………………………………….
Datum: 		………………………………………………………………………………….
Handtekening: 	………………………………………………………………………………….

Opsturen naar:
Stichting MOOI
Tav Marlies Creemers
Postbus 164
6500 AD NIJMEGEN Bijlage 2	info-formulier

Titel: 		………………………………………………………………………………….
Ondertitel 		………………………………………………………………………………….
Auteur: 		………………………………………………………………………………….
Jaar van uitgifte:	………………………………………………………………………………….
Uitgever:		………………………………………………………………………………….
ISBN/ISSN-nummer:	………………………………………………………………………………….
Taal:		………………………………………………………………………………….
Medium: 	papier / diskette / cassette / dia's / foto's / video 

Vorm:	boek / notitie / rapport / studie / pamflet / interviews / poster/
spelletjes / tentoonstelling / overig:          …………….
Verkrijgbaar: 	ja / nee
Kosten:		…………………………………………………………………………………………
Omvang (in pagina's, in uren of in Kbyte):
Bestelgegevens: 	
         Organisatie:        ………………………………………………………….
	Postadres:	………………………………………………………….
	Postcode + plaats: 	…………………………………………………………..
	Land:		………………………………………………………….
	Tel:		………………………………………………………….
	Fax:		………………………………………………………….
	E-mail:		………………………………………………………….	
Doelgroep: 		…………………………………………………………………………..
Contactadres:
            	Organisatie:	………………………………………………………….
		Contactpersoon:	………………………………………………………….
		Postadres:	………………………………………………………….
		Postcode + plaats: 	………………………………………………………….
		Land:		………………………………………………………….
		Tel:		………………………………………………………….
		Fax:		………………………………………………………….
		E-mail:		………………………………………………………….
Onderwerp:	……………………………………………………………………………………
Korte inhoud: 	………………………………………………………………………………….

		………………………………………………………………………………….														………………………………………………………………………………….

		………………………………………………………………………………….

Stichting MOOI
St. Annastraat 22
Postbus 164
6500 AD Nijmegen
Tel.: +31-24-3888544
Fax: +31-24-3888372

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam