[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] gezondheidBeste Mark Raijmakers,

Bedankt voor je vraag in de duurzaamlijst. Ik werk vooral in Nederland, op
gemeentelijk niveau. Daar ontmoeten we, ook binnen LA21, gezondheidszorg
regelmatig. Omdat in Nederland duurzame ontwikkeling toch heel vaak vanuit
een wat beperkte, milieutechnische of omgevingsfysieke, invalshoek wordt
benaderd zie je dan ook vaak dat bv. GGD's zoeken naar relaties met
'binnenhuisklimaat' of 'duurzaam bouwen'. Het is moeilijk voor ze (en voor
de gehele omgeving) om gezondheid in een meer integrale context te zetten.
In veel derde wereldlanden ligt dat anders. Ik zit in het Platform Duurzaam
Haarlem en we hebben een relatie met Mutare (Zimbabwe). Als onderdeel van
het LA21 proces in Mutare speelt gezondheidszorg wel degelijk een
belangrijke rol. Gezondheidsvragen zijn natuurlijk in Mutare veel meer
direct gerelateerd aan milieu- en leefbaarheidsvragen. Malaria, diarree maar
ook aids en tbc en andere ziekten hebben veel te maken met a) de korte
termijn problemen veroorzaakt door het complex van
sociaal/economische/fysieke veranderingen in de omgeving en natuurlijk in de
grond door veranderde handelsstromen, geopolitieke ontwikkelingen etc...
Maar dit soort zaken weten jullie natuurlijk heel goed.

Het begrip 'duurzame gezondheid' als zodanig bestaat dus niet (en zeker niet
in een eenduidige wijze). Het lijkt me, het werk van Wemos kennende, dat
jullie al geruime tijd werken aan het invullen van het begrip. Ik denk dat
het belangrijker is dat bij het gebruiken van het begrip de analyse over de
samenhang, de gemeenschappelijke oorzaken van milieudegradatie,
gezondheidsproblematiek, armoedeproblematiek etc. centraal komen te staan.
Het is dan ook (dat is mijn idee) meer van belang om in dat kader van
elkaars analyses te leren en waar mogelijk in gemeenschappelijke campagnes
te gebruiken. In het kader dus van duurzame ontwikkeling en de relatie
Haarlem/Mutare, wil het Platform Duurzaam Haarlem hier uitdrukkelijk vorm
aan geven.

Met vriendelijke groeten,

Thijs de la Court