[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] gezondheidAanvullend op het bericht van Thijs: Als concrete kapstok kun je mogelijk
gebruik maken van het Healthy Cities Network van het WHO. Of het werkt en hoe
het werkt weet ik niet precies maar ik kom ze wel tegen op internationale
bijeenkomsten over Lokale Agenda 21.

Donald

thijs de la Court schreef:

> Beste Mark Raijmakers,
>
> Bedankt voor je vraag in de duurzaamlijst. Ik werk vooral in Nederland, op
> gemeentelijk niveau. Daar ontmoeten we, ook binnen LA21, gezondheidszorg
> regelmatig. Omdat in Nederland duurzame ontwikkeling toch heel vaak vanuit
> een wat beperkte, milieutechnische of omgevingsfysieke, invalshoek wordt
> benaderd zie je dan ook vaak dat bv. GGD's zoeken naar relaties met
> 'binnenhuisklimaat' of 'duurzaam bouwen'. Het is moeilijk voor ze (en voor
> de gehele omgeving) om gezondheid in een meer integrale context te zetten.
> In veel derde wereldlanden ligt dat anders. Ik zit in het Platform Duurzaam
> Haarlem en we hebben een relatie met Mutare (Zimbabwe). Als onderdeel van
> het LA21 proces in Mutare speelt gezondheidszorg wel degelijk een
> belangrijke rol. Gezondheidsvragen zijn natuurlijk in Mutare veel meer
> direct gerelateerd aan milieu- en leefbaarheidsvragen. Malaria, diarree maar
> ook aids en tbc en andere ziekten hebben veel te maken met a) de korte
> termijn problemen veroorzaakt door het complex van
> sociaal/economische/fysieke veranderingen in de omgeving en natuurlijk in de
> grond door veranderde handelsstromen, geopolitieke ontwikkelingen etc...
> Maar dit soort zaken weten jullie natuurlijk heel goed.
>
> Het begrip 'duurzame gezondheid' als zodanig bestaat dus niet (en zeker niet
> in een eenduidige wijze). Het lijkt me, het werk van Wemos kennende, dat
> jullie al geruime tijd werken aan het invullen van het begrip. Ik denk dat
> het belangrijker is dat bij het gebruiken van het begrip de analyse over de
> samenhang, de gemeenschappelijke oorzaken van milieudegradatie,
> gezondheidsproblematiek, armoedeproblematiek etc. centraal komen te staan.
> Het is dan ook (dat is mijn idee) meer van belang om in dat kader van
> elkaars analyses te leren en waar mogelijk in gemeenschappelijke campagnes
> te gebruiken. In het kader dus van duurzame ontwikkeling en de relatie
> Haarlem/Mutare, wil het Platform Duurzaam Haarlem hier uitdrukkelijk vorm
> aan geven.
>
> Met vriendelijke groeten,
>
> Thijs de la Court