[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Gratis E-zine Pamflet



GRATIS E-ZINE PAMFLET

Sinds 1 augustus '99 bestaat Uitgeverij de Waakvlam, een
initiatief van dichter/activist Carl Versteeg. En van onze
aktiviteiten is het uitgeven van een gratis progressief
e-zine onder de naam Pamflet. Per e-mail willen wij onder 
deze naam onze lezers op de hoogte houden van 
ontwikkelingen binnen de aktiewereld, 
goede links naar links, progressieve/radicale kunst, 
linkse denkers van toen en nu etc., en dit allemaal 
in een magazine-achtige vorm.
Interesse? Mail ons op hawido@bart.nl kort, met in het 
tekstvak abo pamflet en je e-mail adres. Je zult Pamflet 
dan gemiddeld ca. eens in de twee weken ontvangen. 

ADVERTENTIE-RUIMTE

Om enerzijds onze progressieve platformfunctie te vervullen 
en toch anderzijds iets aan ons chronisch geldgebrek te doen, 
willen wij met ingang van het volgende Pamflet in beperkte
mate ruimte geven aan advertenties.
Per advertentie stellen wij 5 regels beschikbaar, waarin
je dus je advertentietekst en een link/e-mailadres kunt
plaatsen. Voor twee maal een advertentie in de komende
nummers van Pamflet vragen wij slechts f 10,--. Een zeer
gering bedrag, gezien de aantallen reakties gewoonlijk 
op artikelen en oproepen in Pamflet.
Heb je interesse? Mail ons maar op hawido@bart.nl

De Waakvlam wil met ingang van deze zomer ook
op non-profit basis enkele projekten ter promotie 
van alternatieve handel opzetten. Zijn er misschien
producenten van duurzame produkten die hier interesse
in hebben? Mail dan ook op hawido@bart.nl
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam