[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] vierdubbel glasBeste,

Heeft iemand van jullie ooit gehoord over vierdubbel glas. Het komt erop
neer dat de lucht die verwarmd word tussen de lagen van dit glas naar de
ruimte word gevoerd.
Lang geleden heb ik in Duitsland hierover gelezen en het artikel niet
uitgeknipt.

Alle suggesties, adressen en prijzen zijn welkom.

Anke van Altena
------------------------------Nieuw telefoon- en
faxnummer---------------------------------------------------------

VODO vzw
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel

Tel : 02/536.19.40 Christine Beernaerts
             41 Erik en Nicolas
             42 Leen en Anke            

Fax : 02/536.19.43
e-mail : vodo@ngonet.be
     
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam