[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] kom naar het Bulderbos op 20 mei!Manifestatie tegen Wet Luchtvaart
Milieudefensie houdt luchtfotosessie in Bulderbos

Zondag 20 mei laat Milieudefensie boven het 
Bulderbos een bijzondere luchtfoto maken: een 
groepsportret van vele Bulderbosbezitters en hun 
sympathisanten. Met behulp van een kleine zeppelin 
gaat een camera de lucht in, die iedereen op de foto 
zet. Op de grond vormen we de leus: 
Stop Wet Luchtvaart! 
Daarmee protesteren we tegen de 
Ontwerpwet Luchtvaart, waarmee het kabinet de 
milieugrenzen voor Schiphol flink wil oprekken. 
Het gevolg van deze wet is meer vervuiling, 
lawaai en gevaar. 

Schiphol is eind maart een nieuwe 
onteigeningsprocedure gestart om het Bulderbos 
in handen te krijgen. De Bulderboseigenaren 
hebben hun bos een jaar geleden te koop 
aangeboden. De prijs is een beter milieu. Maar 
minister Netelenbos is niet bereid die prijs te 
betalen, gezien de Ontwerpwet Luchtvaart die nu 
ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt. Zolang 
deze wet op tafel ligt, zullen de eigenaren het 
Bulderbos niet opgeven.

De luchtfotosessie start om 14.00 uur en wordt 
omlijst door muziek en toespraken. De 
presentatie is in handen van Bob Fosko. Er zijn 
toespraken van Wijnand Duyvendak, directeur van 
Milieudefensie, en schrijver Karel Glastra van 
Loon. De Amsterdam Klezmer Band en de city-
folkband The Watchman verzorgen de muziek. Ook 
is er een programma voor kinderen. 

Om 12.00 uur vindt, ook in het Bulderbos, een 
openbare ledenvergadering plaats van de 
Vereniging Milieudefensie Bulderbos. Boom- en 
grondbezitters worden bijgepraat over de stand 
van zaken rond de onteigeningspogingen door 
Schiphol en spreken over toekomstige acties. 

Er rijden tussen 11.00 en 18.00 uur gratis pendelbussen 
heen en weer tussen NS-station Hoofddorp en het Bulderbos.

Wat:		Luchtfotosessie Bulderbos
Wanneer:	Zondag 20 mei 2001, vanaf 14.00 uur
Waar:		Bulderbos, Vijfhuizerweg
Voor wie:	Alle liefhebbers van méér milieu en 
minder Schiphol	
Kees Kodde ** Milieudefensie ** Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam 
      tel 020 - 550 73 83 / fax 550 73 11
  www.milieudefensie.nl/campagnes/mobicamp/index.htm
    

        
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam