[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] UTOPIA op 20 mei  PERSBERICHT - mei 2001 

  Mensen met idealen gaan zondag 20 mei naar Utopia 

  Mensen uit heel Nederland trekken zondag 20 mei naar Eindhoven 
om deel te nemen aan Utopia, een kleurrijk festijn voor ieder 
die gelooft in een betere wereld. 'Idealen in uitvoering' is het 
motto van Utopia, waar meer dan veertig verrassende en 
vernieuwende initiatieven zich presenteren op het gebied van 
milieu, vrede, anders wonen en de Nieuwste Economie. 

  Uitwisseling, inspiratie en informatie in een feestelijke 
entourage, dat is Utopia 2001. Na de ervaringen met Utopia '98 
in Driebergen belooft deze tweede editie van Utopia nog 
kleurrijker en veelzijdiger te worden. 

  Anno 2001 is er een actieve en veelzijdige beweging van mensen 
die hun theorieen over 'een leukere wereld voor iedereen' 
omzetten in levende praktijk. Onder de ruim veertig deelnemende 
organisaties zijn ondermeer de Stichting Aarde, die zal betogen 
'Hoe een rijk polderland van z'n armoede werd afgeholpen'. Het 
Netwerk Alternatieve Reizigers komt met een zigeunerwagen, 
terwijl wetenschapper Marius de Geus een inleiding houdt over 
'Landschap en utopie'. 
  Milieuactivisten van GroenFront en vredesactivisten van Onkruid 
Vergaat Niet geven een korte training 'Hoe blokkeer je een 
kernafvaltransport', terwijl mensen van de Leidse Weggeefwinkel 
zullen vertellen hoe hun winkel-zonder-geld in de praktijk 
werkt. De stichting Zaadgoed doet de kwis 'zadenraden' en 
belangstellenden kunnen kennisnemen van de plannen om in 
Nederland twaalf Werelddorpen te realiseren en een vredesdorp in 
Spanje. 

  Vegetarische hapjes van Kollektief Rampenplan, muziek van 
onder andere de vermaarde groepen De Volle Maan en Atalanta, 
verhalenvertelster Ellen Reijners, kaarsenmakerij Het Tweede 
Lichtje, artistiek werk van Silly Screens en nog vele andere 
programma-onderdelen maken van Utopia een gebeurtenis om niet te 
missen! 

  * Waar en hoe laat 

  De dag vindt plaats op zondag 20 mei 2001 van 
10.00 tot 17.00 uur. De plek: Hoogstraat 301 a, Eindhoven. (Vanaf 
het station Eindhoven bus 3 richting St.-Josephziekenhuis, 
uitstappen halte Bayeuxlaan.) 

  * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

  Utopia is een initiatief van Omslag, Werkplaats voor Duurzame 
Ontwikkeling. Omslag is een onafhankelijke landelijke 
basisorganisatie die mensen bijeenbrengt rond de thema's milieu, 
vrede, cultuur, werk, economie en solidariteit. Met publicaties, 
bijeenkomsten en doe-activiteiten werkt Omslag sinds 1994 aan 
een kleurrijke, duurzame samenleving. Omslag is ondermeer 
uitgever van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers. 

---------------------- 

  Noten voor de redactie 

-  Nadere informatie via 040-2910295. 
  (Peter van Overbeeke, Marta Resink, Dick Verheul of Jan Vugts) 

-  Het volledige programma van Utopia staat op http://www.omslag.nl 

-  Bent u op zoek naar een interessant onderwerp, naar 
  woordvoerders van basis-initiatieven en naar praktisch 
  ingestelde idealisten? Kom naar Utopia! 

* Zondag 20 mei Utopia. Zie http://www.omslag.nl 
------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
http://www.omslag.nl - omslag@omslag.nl 
------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam