[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Allochtone jongeren en duurzaamheidSlotbijeenkomst You Tell Me! 
22 mei, Utrecht 18.45-21.30
Allochtone jongeren, Milieu en Ontwikkeling;
een goede combinatie?

Utrecht, 7 mei 2001 

De Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO) nodigt u van
harte uit om aanwezig te zijn bij de slotbijeenkomst van het project You
Tell Me! In dit project heeft de NJMO het afgelopen jaar samengewerkt met
verschillende allochtone jongerenorganisaties, om gezamenlijk activiteiten
op te zetten over duurzame ontwikkeling. De ideeŽn van deze
jongerenorganisaties hebben geleid tot een drietal bijzondere activiteiten;
een website waarop allochtone jongeren discussiŽren over milieu en
leefbaarheid; een debat over de allochtone jongeren en
ontwikkelingssamenwerking en een debat over de identiteit van 'Nieuwe
Nederlanders', en de rol en verantwoordelijkheden van allochtone jongeren
in de Nederlandse samenleving.
Het project heeft naast deze activiteiten, ook bijzondere invalshoeken,
ideeŽn en ervaringen opgeleverd over de betrokkenheid van allochtone
jongeren bij duurzame ontwikkeling, en samenwerking met allochtone
jongerenorganisaties.
Deze ervaringen willen we tijdens de slotbijeenkomst graag met u delen,
maar ook hopen we nog meer ideeŽn op te doen en contacten te leggen. Voor
deze bijeenkomst worden de verschillende betrokkenen bij het project
uitgenodigd, maar ook organisaties die zelf duurzame ontwikkeling onder de
aandacht proberen te brengen bij o.a. jongeren. Naast uitleg over het
project en haar conclusies, en gelegenheid tot kennismaking met elkaar, is
er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops. Eťn van de workshops
is er op gericht om mensen zelf te laten nadenken over de manier waarop zij
de aarde gebruiken, door middel van het berekenen van hun eigen
'ecologische voetafdruk'. De andere workshop gaat  over de samenwerking
tussen 'witte' organisaties en allochtone organisaties, ofwel
interculturele samenwerking.

Het programma op dinsdag 22 mei ziet er als volgt uit:

18.45	Ontvangst met koffie en thee
19.00 	Inleiding over de NJMO
	Presentatie deelprojecten You Tell Me!
19.25 	Workshops: 
	1. Footfight: deelnemers berekenen hun eigen verbruik van de aarde, en
bedenken plannen voor duurzame 	ontwikkeling. 
	2. Interculturele samenwerking
20.45 	Pauze
21.00	 Korte discussie, op basis van vragen en stellingen
	Onderwerp: Wat levert samenwerking tussen allochtone jongerenorganisaties
en milieu/ontwikkelingsorganisaties op?
21.30 	Afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats in het zalencentrum Trait-d'Union in Utrecht.
Het adres is Voetiusstraat 2-4, en dat is ongeveer 10 minuten lopen vanaf
het station, achter de Domkerk. Voor een uitgebreide routebeschrijving kunt
u kijken op www.trait.nl.

We hopen dat u aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst, om mee te denken en
te praten, maar ook om veel te leren. We stellen het op prijs als u zich
van te voren opgeeft, maar het is niet noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,
Floor Kaspers

NJMO
Postbus 19269
3501 DG
tel: 030-2316833
fax: 030-2364850
email: floor.kaspers@njmo.nl

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam