[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Violence of globalisationOn Tue, 3 Apr 2001 01:09:45 +0200, Jaap Suter wrote:

> Hallo,

> ik weet niet in hoeverre deze lijst slechts voor mededelingen is bedoeld,
> maar ik ben in de stemming voor een beetje discussie. Vandaar.

discussie is hier toegestaan, als ik het wel heb (zoniet, dan zou er
wel iemand geprotesteerd hebben)

> De laatste tijd lijkt de zogenaamde anti-globalization beweging meer en meer
> leden voor zich te winnen.

waarschijnlijk omdat de strijd tegen apartheid gewonnen is


> anti-globalization movement begint meer en meer een rage te worden. En er is
> iets fundamenteels mis met deze rage, mijns inziens.

Er is iets mis met elke rage, anders zou het geen rage zijn. Het is
trouwens wel errug makkelijk om iets dat je af wilt kraken een rage te
noemen


> De oplettende lezer snapt al waar ik naartoe wil. Op dit moment heeft bijna
> de gehele milieu- en arm/rijk-beweging het woord 'globalization' gekozen om
> d.m.v. een ge-oliede propaganda machine de politiek te overtuigen dat we
> vooral grote bedrijven als Nike, Microsoft, McDonalds, Cargill flink de les
> moeten lezen. Als eenmaal de globalisatie afgeschaft is en we allemaal weer
> teruggaan naar klein-is-fijn, decentralisatie en self-supporting regions,
> dan zijn al onze problemen voorbij. Dan is er geen verschil meer tussen arm
> en rijk en dan zijn alle milieu problemen voorbij.

nee hoor, zolang er kapitalisme bestaat zullen rijken rijker worden en
armen armer
> zelfs de beste top-managers boven de pet uitstijgt.

> Er is een oud cliche dat niemand tegenwoordig nog durft te gebruiken.

>          'Verbeter de wereld, begin bij jezelf.'

oftewel: zolang jij niet perfekt bent mag IK naar believen aanrotzooien

maar zo werkt het niet. Als ik in een hutje op de hei mijn
steentijd-straight-edge-vega-leventje zou leiden dan is het effekt op de
rest van de wereld zo'n beetje nul komma nul (hooguit word je bij
jambers belachelijk gemaakt).
Daarom moet ieder voor zichzelf afwegen of ie meer in de breedte of de
diepte gaat, en op welke terreinen. mensen afkraken omdat ze andere
akcenten leggen slaat nergens op. Prediken voor eigen parochie ook niet.

> En in het onwaarschijnlijke geval dat we globalisation uitgebannen hebben na
> vele jaren harde propaganda - want dat is het, en niets anders - wat hebben
> we dan bereikt?

Dat plaatselijke culturen iets betere overlevingskansen hebben

> Helemaal niets. We hebben slechts de ene ideologie ingeruild voor de 
> ander.


>    vergeet dan voor even dat globalization evil is, en laat ze zelf
> tot die, of een andere, conclusie komen. Een vriend, je omgeving en
> uiteindelijk de massa overtuigen van je ideeen zonder een zondebok te
> gebruiken, door ze zelf te laten nadenken, levert oneindig duurzamere ideeen
> op. Deze ommekeer zal veel moeilijker zijn, en vele jaren langer duren. Maar
> we hebben niets aan een massa die overtuigd is dat globalization slecht is.
> We hebben wat aan een massa waarin elk individu zelf kan nadenken.

> Want ideologien zijn slechts ideologien. Slechts wanneer een aanhanger
 door
> middel van het complete spectrum van emotie en ratio tot een ideologie
 komt,
> kunnen we spreken van een geslaagde ideologie. Of het een goede of een
> slechte ideologie is dat weten we dan niet. Want dat bepaald nog altijd de
> meerderheid. Laten we dan in ieder geval proberen om deze meerderheid
> zelfstandig tot een conclusie te laten komen.

Volgens mij beschouwt een meerderheid van de massa zichzelf als te dom
om zelf een mening te vormen....
                 tot zover effe, groetjes, Ronaldo


-- Arachne V1.69, NON-COMMERCIAL copy, http://arachne.cz/

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam