[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Nijmeegse bestuurders bang voor burgers!?persbericht, 21/3/2001


Gemeenteraad heeft beslissende stem

Nijmeegs college wil referendum ontlopen

Het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders wil twee verzoeken voor 
het houden van een referendum negeren. Ruim voldoende indieners hebben de 
gemeenteraad in januari verzocht om twee referenda te organiseren: een over 
het grootschalige Multimodaal Tranportcentrum (MTC) aan de rand van Nijmegen 
en een over de plannen voor een kabeltram in het stadscentrum. Gisteren 
hebben burgemeester en wethouders echter besloten de gemeenteraad voor te 
stellen geen referenda te organiseren.

De argumenten van het Nijmeegse college zijn zeer discutabel. Ten aanzien van 
de kabeltram wil men eerst de gemeentelijke besluitvorming afronden. Bij het 
MTC wordt juist opgemerkt dat het referendum strijdig zou zijn met eerder 
genomen besluiten.
Woordvoerders van de initiatiefnemers reageren furieus. "Antidemocratisch", 
stelt zegsman H. van Hooft van actiegroep 'Zet de rem op de kabeltram'. 
"Alsof, net als vijftig jaar geleden, regenten uitmaken wanneer het volk de 
mond mag opendoen". M. Raaijmakers van het 'Referendumplatform tegen het MTC' 
zegt "geschokt" te zijn. Ze wijst er op dat de argumenten van het college 
niet kloppen. Zo sluit de gemeentelijke referendumverordening nergens uit dat 
een referendum mag gaan over onderwerpen waar eerder een besluit over is 
genomen. Bovendien zijn over het MTC nog geen onherroepelijke besluiten 
genomen. Het vereiste bestemmingsplan is zelfs nog niet door de gemeenteraad 
vastgesteld.

Op 11 april moet de gemeenteraad een besluit nemen over de ingediende 
verzoeken en het voorstel van het college. Gezien de wankele politieke 
verhoudingen in Nijmegen is allerminst zeker of het college de referenda kan 
ontlopen. Afgelopen jaar heeft een royale, progressieve raadsmeerderheid 
tegen de zin van het college de lokale referendumverordening vastgesteld.
Voorstanders van de referenda hopen en verwachten dat deze raadsmeerderheid 
de rug recht houdt en op 11 april de datum vaststelt waarop het gecombineerde 
referendum zal plaatsvinden. Dan kan in Nijmegen, net als in Amsterdam en 
Groningen, de bevolking alsnog gehoord worden over de onderwerpen die vele 
duizenden inwoners belangrijk vinden.

Meer informatie: www.milieudefensie.net/mtc
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam